Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Điểm tin xây dựng các báo ngày 19.11.2010 
20/11/2010 15:24 
 

I. Tin xây dựng

1. Xây nhà trong khu đã quy hoạch 1/500 không phải xin phép?  theo Đô thị nêu:

Bộ Xây dựng đề nghị không phải xin giấy phép xây dựng đối với các công trình: Xây theo lệnh khẩn cấp; công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính; công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án đô thị mới, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; dự án nhà ở đã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; nhà ở không thuộc điểm dân cư tập trung.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị, thời gian cấp giấy phép xây dựng không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với công trình xây dựng nói chung, không quá 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ, không quá 10 ngày đối với nhà ở nông thôn. Cơ quan hữu quan có trách nhiệm trả lời ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy định nêu trên, cơ quan hữu trách không có ý kiến coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm.

2. Hướng đi mới cho phát triển đô thị ở Việt Nam tác giả Huyền Trang báo Xây dựng nêu:

Tại Hà Nội, Cục Phát triển Đô thị và Cục Hạ tầng (Bộ Xây dựng) đã có cuộc họp với đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Cục Hạ tầng đã bàn về chiến lược, lộ trình phát triển đô thị ở Việt Nam. ABD đã đưa ra những đánh giá vể tình hình phát triển đô thị trên nhiều lĩnh vực: quy hoạch đô thị; việc phân cấp, phân quyền tại các địa phương; hiện trạng các dự án của ADB… đại diện Cục Phát triển Đô thị cho biết, khoảng 96 – 97% các dự án cải tạo, xây dựng đô thị được ADB tài trợ đã hoàn thành và có hiệu quả tốt, đặc biệt ở các vùng mưa lũ, giúp giảm thiểu thiệt hại cho người dân. Bên cạnh đó, đai diện Cục Phát triển Đô thị và Cục Hạ tầng cũng đề nghị ADB quan tâm hỗ trợ về kỹ thuật quản lý, quan tâm đến việc cải tạo hệ thống mặt bằng ở các thành phố và hỗ trợ xây dựng chiến lược kinh tế biển, đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3.Gần 3.500 xã hoàn thiện quy hoạch xây dựng NTM, báo Hà Nội mới,  tác giả Bạch Thanh nêu:

Bộ Xây dựng cho biết, đến nay đã có 45/63 tỉnh có báo cáo về thực trạng quy hoạch nông thôn gửi về Bộ.

Trong các xã đã có quy hoạch, có 48,3% (877 xã) cần phải điều chỉnh lại quy hoạh để có thể đúng theo các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch, kết thúc năm 2010 sẽ hoàn thiện quy hoạch cho 3.490 xã. Riêng 11 xã trong Chưiơng trình thí điểm mô hình NTM do Chính phủ lựa chọn đã hoàn thiện xong quy hoạch. Các xã chưa có quy hoạch cần hình thành các vùng có động lực phát triển trong tương lai như: khu kinh tế, khu công nghiệp tập trung; trung tâm chế biến nông sản; vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi; các làng nghề truyền thống; các xã có tiềm năng khai thác du lịch...

II. Tin tham khảo – liên quan

1. Sẽ hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới trong năm 2011 tác giả Ngân Tuyền An ninh thủ đô:

Bộ NN&PTNT cho biết, sau khi Chính phủ có chủ trương đẩy nhanh chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên cả nước, đến thời điểm này, đã có 45/63 tỉnh có báo cáo về thực trạng quy hoạch nông thôn gửi về Bộ NN&PTNT cùng Bộ Xây dựng để xem xét các tiêu chí và tự lựa chọn các xã xây dựng NTM.

Theo đánh giá của các chuyên gia thì trong số các báo cáo gửi về, chỉ có 52,7% đủ tiêu chuẩn để xây dựng NTM, còn lại 47,3% (tương đương 877 xã) cần phải điều chỉnh lại quy hoạch hiện có để đúng theo các tiêu chí NTM. Cũng theo Bộ NN&PTNT, Bộ này và Bộ Xây dựng đã thống nhất, kế hoạch đến cuối năm nay sẽ hoàn thiện quy hoạch khoảng 3.490 xã NTM và năm 2011 sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt 3.560 xã. Cuối năm 2011, sẽ hoàn thiện toàn bộ quy hoạch các xã NTM trong cả nước.

2. Không thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở riêng lẻ tác giả Quốc Hà theo Chính phủ nêu:

Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét việc xử lý vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý với đề xuất của Bộ. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, để khuyến khích người dân đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nhà ở (nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về nhà ở), ngày 6/9/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2006/NĐ-CP trong đó tại điểm b, Khoản 2, Điều 50 quy định: Không thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp cá nhân tạo lập nhà ở thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân.

Bộ Tài chính cho rằng, căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế, việc không thu lệ phí trước bạ đối với trường hợp trên là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tế. Việc làm này còn có ý nghĩa hỗ trợ cho người dân trong đăng ký quyền sở hữu nhà ở để được bảo vệ quyền lợi bằng pháp luật. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ hướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng thời sớm trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung chính sách thu lệ phí trước bạ hiện hành cho phù hợp, nhằm tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong thực tế.

3. Bảo vệ môi trường phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội tác giả Hồng Thái báo Kinh tế và Đô thị nêu:

Những năm qua, công tác BVMT có nhiều lúc bị xem nhẹ. Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005 cũng đã bộc lộ những khuyết khuyết ở chỗ có những điểm thiếu toàn diện và thiếu thực thi, dẫn đến những khó khăn trong quản lý trong thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là việc thiếu những cán bộ quản lý nhà nước về môi trường có năng lực. Sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận cán bộ quản lý nhà nước về môi trường và liên quan đến môi trường chưa tốt, ảnh hưởng xấu đến hiệu quả quản lý nhà nước về môi trường. Kinh phí, kỹ thuật cho công tác BVMT còn rất hạn chế.

Các hoạt động BVMT và hiệu quả của các hoạt động đó phải được coi là một trong những chỉ số quan trọng, có tính pháp lý, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ nói chung của mọi tổ chức trong hệ thống. Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương nên sớm có chủ trương tăng biên chế cán bộ quản lý môi trường cấp quận, huyện và phường, xã; sớm tăng tỷ lệ % ngân sách cho BVMT và điều chỉnh lại cơ sở phân phối, sử dụng để đảm bảo có hiệu quả nhất, cố gắng đến năm 2015, tỷ lệ dành cho sự nghiệp môi trường đảm bảo ở mức 2% tổng chi ngân sách. Thường xuyên coi trọng công tác thanh tra và kiểm tra việc thực hiện pháp luậtvề BVMT.

4. Hai giá đất tạo điều kiện cho tham nhũng tác giả Mỹ Hằng báo Lao động nêu:

Ngày 18.11.2010, tại Hà Nội đại sứ quán Thụy Điển tổ chức hội thảo: Hướng tới minh bạch, UNDP và Ngân hàng Thế giới Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia tư vấn đã phân tích các nguy cơ, nguyên nhân và hậu quả tham nhũng đất đai ở Việt Nam, đồng thời kiến nghị những giải pháp và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này. Trưởng phòng Nghiên cứu thể chế nông thôn thuộc Viện Chính sách và Phát triển nông nghiệp nông thôn cho biết: tham nhũng đất đai ở Việt Nam đồng hành với quá trình phát triển kinh tế và quá trình sửa Luật Đất đai ở Việt Nam. Sau 4 lần sửa luật từ năm 1998 đến 2008, tham nhũng vẫn tăng và lợi ích đất đai vẫn tập trung vào một số nhóm quyền lợi, chính sách về đất đai nhằm thỏa mãn phát triển kinh tế hơn là tính công bằng xã hội. Hiện tượng hai giá đất đai đã tạo điều kiện cho tham nhũng, giá Nhà nước quy định chỉ bằng 1/3 giá thực tế trên thị trường

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Lan chi cho rằng: Cần minh bạch việc Nhà nước thay mặt người dân quản lý đất đai như thế nào. Cần thúc đẩy để quyền sở hữu đất đai như là sở hữu tư. Có thể vẫn duy trì sở hữu toàn dân, nhưng làm minh bạch đất nào dùng cho việc công, đất nào giao cho tư nhân”. Việc thay đổi cách giải quyết các vấn đề đất đai được nhiều ý kiến cho là giải pháp lâu dài cho nạn tham nhũng đất đai. Nghiên cứu chung của Đại sứ quán Thụy Điển, Đan Mạch và Ngân hàng Thế giới khuyến cáo cần hạn chế áp dụng cưỡng chế thu hồi đất đối với những trường hợp gọi là “có lợi cho cộng đồng”.

5.Cơ sở hạ tầng: Cần được quan tâm nhiều hơn tác giả Ninh Toàn báo Xây dựng nêu:

Ngày 25/11/2010 sắp tới tại Hà Nội, Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) sẽ chính thức công bố cuốn “Sách Trắng các vấn đề thương mại và kiến nghị” xuất bản lần thứ ba. Cũng như các ấn bản trước, Sách Trắng 2011 tóm tắt những vấn đề chính ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của châu Âu tại Việt Nam. Sách cũng nhấn mạnh phát triển ngành xây dựng: “Việt Nam cần hiện đại hóa nhiều hơn nữa về đường xá, cảng biển, nhà máy điện và các cơ sở hạ tầng khác để duy trì sự phát triển kinh tế trong thời gian dài hơn”. Bên cạnh đó ông cũng cho rằng: “Việt Namcũng cần khuyến khích một “văn hóa cải tiến” đánh giá tính sáng tạo, các suy nghĩ đổi mới, các ý tưởng mới, công nghệ và giải pháp đem lại giá trị gia tăng”.

Thông qua các sự kiện doanh nghiệp và liên kết diễn ra thường xuyên, các ủy ban trong các lĩnh vực và các hoạt động vận động và chính sách, EuroCham góp phần giúp Việt Nam trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với hoạt động kinh doanh đồng thời đảm bảo rằng lợi ích của các thành viên của chúng tôi được đặt lên lên cao nhất. EuroCham đón nhận các công ty và tổ chức thuộc mọi quốc tịch và cung cấp một loạt các lợi ích và dịch vụ giúp hoạt động kinh doanh ở Việt Nam được thuận lợi hơn.

6. Chất lượng môi trường chậm cải thiện, báo Người lao động, tác giả T.Dũng nêu:

Ngày 18/11, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III đã diễn ra tại HN. Tại Hội nghị, Bộ TN-MT cho biết, thời gian qua, công tác kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải đã có những tiến bộ. Nhiều địa phương đã có những giải pháp cụ thể về xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng lưu ý: Thực tế vẫn còn một số mặt yếu kém như chất lượng môi trường chậm cải thiện; vi phạm về môi trường đang tồn tại với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp…

III. Tin vật liệu – công nghệ

1. Chỉ số giá vật liệu xây dựng Quý 3/2010 giảm nhẹ theo xây dựng Việt Nam nêu:

Quý 3/2010, trong số 13 loại vật liệu xây dựng chủ yếu ở 8 vùng (Nam Định, Thái Bình, Cao Bằng, Tuyên Quang, Nghệ An, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long), chỉ có 3 loại tăng nhẹ chỉ số giá, 5 loại giữ mức ổn định, và 5 loại giảm nhẹ so với Quý 2/2010. Bộ chỉ số gồm 4 loại: Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Các chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.

Chỉ số giá xây dựng của Quý 3/2010 đã được tính toán, điều chỉnh chi phí nhân công về mặt bằng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động; điều chỉnh chi phí máy thi công xây dựng, các chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình theo mặt bằng giá xây dựng tại Quý 3/2010 tương ứng.

2. Năm 2010, xuất khẩu xi măng đạt 700.000 tấn", báo Công an nhân dân,  tác giả PV nêu:

Tính đến hết tháng 10-2010, ngành xi măng cả nước đã xuất khẩu khoảng 470.000 tấn xi măng và clinker. Khả năng 2 tháng còn lại của năm 2010 việc xuất khẩu khoảng 200-250 nghìn tấn clinker là khả quan. Như vậy, ước năm 2010 toàn ngành xuất khẩu khoảng 700.000 tấn clinker và xi măng.

Để bình ổn thị trường xi măng quý IV-2010, Bộ Xây dựng đã phối hợp cùng Hiệp hội xi măng thống nhất và chỉ đạo các đơn vị sản xuất xi măng trong toàn quốc thực hiện các giải pháp: Triển khai áp dụng tiến bộ KHKT để phát huy đạt và vượt công suất  thiết kế, giảm chi phí để giảm giá thành sản phẩm; Hoàn thiện mạng lưới kinh doanh; Đẩy mạnh công tác triển khai các đề tài nghiên cứu tận dụng nhiệt thải lò nung của các nhà máy xi măng... Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án xi măng theo quy hoạch phát triển ngành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ.

3 Không dễ xóa lò thủ công, báo Người lao động,  tác giả: Linh, Trúc, Lê nêu:

Trước năm 2010, các lò gạch thủ công phải chấm dứt hoạt động theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng ngàn lò vẫn hoạt động gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân. Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương cũng đã có những quy định cụ thể nhằm từng bước thực hiện Quyết định này. Nhưng các chủ lò gạch nhiều nơi không tuân thủ. Khó khăn lớn nhất hiện nay là các chủ lò gạch thủ công chưa chú trọng dành kinh phí cho việc đầu tư công nghệ xử lý khí thải. Trong khi đó, các cơ quan chuyên môn lại hầu như bị động, chưa tìm được giải pháp đồng bộ.

 

 

 

 

Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng