Go Search
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Hiện nay, phần lớn sản phẩm các đơn vị đề nghị đăng ký thông tin giá vật liệu xây dựng được Sở Xây dựng công bố hàng tháng chưa đảm bảo điều kiện về công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
    
Ngày 21/7/2014, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức hội nghị liên kết, phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Long An-Tp HCM vào tháng 9/2014 tại Long An.
    
Theo đề nghị của Họ đạo Cao đài Tây Ninh Vĩnh Hưng, ý kiến thống nhất của Hội thánh Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh, chấp thuận của UBND huyện Vĩnh Hưng và Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ,
    
Sở Xây dựng: Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP
    
Tin tức
Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng