Go Search
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Ngày 21/7/2014, Sở Xây dựng đã trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức hội nghị liên kết, phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) Long An-Tp HCM vào tháng 9/2014 tại Long An.
    
Sở Xây dựng: Hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP
    
Ngày 9/7/2014, Sở Xây dựng tổ chức lớp tập huấn các các văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng do UBND tỉnh ban hành 6 tháng đầu năm 2014. Lớp học được triển khai trong 01 ngày với 5 văn bản quy phạm pháp luật ngành xây dựng, có 72 học viên tham dự.
    
Ngày 14/7/2014, Sở Xây dựng có thông báo về việc tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc trên địa bàn tỉnh Long An.
    
Tin tức
Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng