Tìm kiếm
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Sở Xây dựng nhận huân chương lao động hạng 3
Liên kết website
Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư biệt thự nhà vườn Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 23/7/2014, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư và biệt thự nhà vườn Thanh Yến, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 11/2/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở chuyên gia- công nhân và dân cư Phú An Thạnh, huyện Bến Lức
Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc V/v điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hải Sơn giai đoạn 1 xã Đức Hòa Hạ huyện Đức Hòa
Ngày 27/01/2014, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư đầu tư và kinh doanh hạ tầng, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa
Ngày 31/12/2013, UBND thị xã Kiến Tường ban hành Quyết định về việc ban hành quy định quản lý kiến trúc thị xã Kiến Tường tỉnh Long An
Ngày 14/01/2014, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu đô thị Long Hậu, huyện Cần Giuộc
Ngày 13/01/2014, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Đô thị Bến Lức, tỉnh Long An đến năm 2030
Ngày 13/01/2014, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Biệt thự nhà vườn Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức
Ngày 30/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thương mại dịch vụ Tổng hợp Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An
Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư tân Tập, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc
Ngày 18/12/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đến năm 2025
Ngày 3/12/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ chi tiết xây sựng xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm nuôi yến, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc
Ngày 29/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu đô thị Việt Phát, xã Tân Lập huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
Ngày 11/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc
Ngày 14/11/2013, UBND tỉnh Long An ban hành về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030
Ngày 22/11/2013, UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Nam Thuận, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Ngày 21/11/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị E.City Tân Đức (khu A), xã Đức Hòa Hạ và xã Hựu Thạnh
Ngày 30/9/2013, UBND huyện Tân Thạnh tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh giai đoạn 2011 -2020
Ngày 18/11/2013, UBND huyện Tân Hưng tỉnh Long An phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng
Ngày 18/11/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thế Kỷ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa
Ngày 19/7/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 17/5/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 26/4/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 26/4/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 26/4/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Ngày 26/4/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Bửu, huyện Bến Lức
Ngày 26/4/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng xã Nông thôn mới xã Tân Hòa, huyện Bến Lức
Ngày 18/3/2013, UBND huyện Bến Lức ban hành Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng trung tâm hành chính huyện Bến Lức
Ngày 24/10/2013, UBND huyện Cần Đước có Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phân lô khu vực sông Cần Đước số 970/QĐ-UBND ngày 17/7/2012; Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND huyện Cần Đước
Ngày 25/10/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy sản xuất gia công giày, dụng cụ thể thao Fu-linh xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc
Ngày 21/10/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thịnh Phát xã Lương Bình, huyện Bến Lức
Ngày 30/9/2013, UBND huyện Tân Thạnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh giai đoạn 2011-2020
Ngày 11/10/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh bổ sung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Đức Hòa III - Minh Ngân, xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa
Ngày 24/9/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức
Ngày 24/9/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm Du lịch, Văn hóa, Thể thao Phước Lộc Thọ, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa
Ngày 23/9/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Anova xã Long Cang, huyện Cần Đước
Ngày 20/9/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư trung tâm mở rộng phường 6, thành phố Tân An
Quyết định của UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư và tái định cư Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc
Ngày 17/9/2013, UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạchchi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 nghĩa trang Phước Lạc Viên, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc
Ngày 3/9/2013, UBND huyện Thanh Thạnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh giai đoạn 2011- 2020
Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Mêkông Riverside (tên gọi trước đây là khu dân cư DNTN Đại Dương), phường 6, thành phố Tân An
Ngày 13/9/2013, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Long Định, xã Long Định, huyện Cần Đước
Ngày 16/4/2013, UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh Đông
Ngày 16/4/2013, UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Thạnh Đông
Ngày 16/4/2013, UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành
Ngày 16/4/2013, UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Thành
Ngày 16/4/2013, UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Mỹ Bình
Bản tin xây dựng
Số ra:
Đơn vị
Tháng