Tìm kiếm
Số điện thoại Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 
28/10/2011 9:15 
 
  Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Tân An
  Trụ sở: đường Nguyễn An Ninh, Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3929313. Email: pvhtttanan@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Hồ Văn Tài  Trưởng phòng

0913131541

3829313

3828404

 Lê Huỳnh Phương Anh  Phó Trưởng phòng

01698381416

3829313

3821536

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Châu Thành
  Trụ sở: Khóm 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 
  Số điện thoại: 3877019. Email: pvhttchauthanh@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Nguyễn Công Trạng     Trưởng phòng 

0919124718

3877019

2214486

 Liêu Minh Tuấn  Phó Trưởng phòng

0976007076

3877019

3887828

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Trụ
  Trụ sở: Ấp Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ, huyện tân Trụ, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3867050. Email: pvhtttantru@gamil.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Trương Văn Sang  Trưởng phòng

0909676979

3867050

3828919

 Nguyễn Hồng Dũng      Phó Trưởng phòng

0937475599

0867050

 
  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thủ Thừa
  Trụ sở: Đường Nguyễn Văn Thời, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3864227. Email: pvhttthuthua@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Phạm Văn Nhàn  Trưởng phòng 

0907916536

 3864227

3591106

 Huỳnh Ngọc Chinh        Phó Trưởng phòng

0908574916

 3864227

2218805

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bến Lức
  Trụ sở:Đường Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 2,thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh LongAn
  Số điện thoại: 3871219. Email: pvhttbenluc@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Đặng Thanh Bình            Trưởng phòng

0918299664

3655219

3633339

 Huỳnh Văn Hải  Phó Trưởng phòng

0909477357

3871219

3631858

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Đước
  Trụ sở: Khu phố 5, thi trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3881249. Email: vhttcanduoc@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Bùi Thanh Bình  Trưởng phòng

0908402140

3881249

3881835

 Đặng Văn Hùng             Phó Trưởng phòng

0903311593

3881249

3881787

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cần Giuộc
  Trụ sở: Đường Nguyễn Thái Bình. thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3874249. Email: pvhttcangiuoc@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Nguyễn Thị Thanh Thúy  Trưởng phòng

0918616636

3874249

3874238

 Phạm Hoàng Việt  Phó Trưởng phòng

0918085702

3874249

3895912

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Hòa 
  Trụ sở: Tỉnh lộ 823, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3851278. Email: pvhttduchoa@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Nguyễn Văn Thắng         Trưởng phòng 

0903877590

3813034

3851844

 Phùng Văn Đức  Phó Trưởng phòng

0918793248

3813906

 
  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Huệ
  Trụ sở: Tỉnh lộ 839, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3854239. Email: pvhduchue@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Trần Văn Hiệp  Trưởng phòng

0908302036

3854239

3854287

 Hồ Minh Phương           Phó Trưởng phòng

0906971959

3854239

3856323

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thạnh Hóa
  Trụ sở: Khóm 2, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3857284. Email: pvhthanhhoa@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Lê Phú Nhuận  Trưởng phòng

0912922013

3857284

3911290

 Trương Thị Cúc              Phó Trưởng phòng

0919639722

3857284

 
  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Thạnh
  Trụ sở: Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3844128. Email: pvhtttanthanh@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Võ Hồng Dũng               Trưởng phòng      

0918892188

3844128

3815083

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Hóa
  Trụ sở:Số 122,Quốc lộ 62,Khu phố 8,thị trấn Mộc Hóa,huyện Mộc Hóa,tỉnh LongAn
  Số điện thoại: 3841260. Email: pvhttmochoa@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Nguyễn Công Thanh       Trưởng phòng

0908785358

3841260

3840988

 Nguyễn Văn Là  Phó Trưởng phòng

0985786545

3841260

 
  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vĩnh Hưng
  Trụ sở: Đường Nguyễn Thái Bình, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 
  Số điện thoại: 3847484. Email: pvhttvinhhung@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Trần Văn Rem  Trưởng phòng

0913612272

3971732

3971915

 Võ Duy Huy Vũ              Phó Trưởng phòng

0918507103

3847484

3847735

  Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hưng
  Trụ sở: Khu phố Rộc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An
  Số điện thoại: 3861030. Email: pvhtttanhung@gmail.com

Họ và tên

Chức vụ

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

 Nguyễn Thanh Hưng  Trưởng phòng

0979828303

3861030

3860054

 Phạm Quang Tuyến       Phó Trưởng phòng

0988932604

3861030