Tìm kiếm
Luật Du lịch 
09/08/2011 8:12 
 

THÔNG TIN

Về công tác liên ngành triển khai Luật Du lịch

và các quy định pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch

 

          Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn Luật Du lịch và các quy định pháp luật về kinh doanh lưu trú du lịch cho cán bộ, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố Tân An và cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn; các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ trên địa bàn tỉnh, với nội dung phổ biến như sau:

         - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cử Phòng Nghiệp vụ du lịch và Thanh tra phổ biến Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 92/2007/NĐ-CP ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch về lưu trú du lịch và Nghị định 149/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

           - Công an tỉnh cử Phòng Bảo vệ chính trị, Phòng XD Phong trào TDBVANTQ phổ biến công tác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch và Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; Thông tư số 33/2010/TT-BCA ngày 05/10/2010 của Bộ Công an quy định cụ thể điều kiện về an ninh trật tự đối với một số ngành nghề kinh donh có điều kiện.

           - Sở Y tế cử Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch các chủ trương chính sách và quy định của pháp luật về việc triển khai các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục.

            Qua 6 tháng đầu năm 2011, liên ngành đã tập trung triển khai cho các địa bàn có điều kiện kinh tế phát triển, có nhiều cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, phòng trọ; tình hình an ninh trật tự phức tạp và các địa phương có số ca nhiểm HIV/AIDS cao như thành phố Tân An, các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Cần Giuộc.

          - Kết quả có 116/183 cơ sở kinh doanh lưu trú tham dự hội nghị, trong đó gồm:

                + Huyện Đức Hòa: 44/56 cơ sở tham dự;

                + Huyện Bến lức:   24/67 cơ sở tham dự;

                + Huyện Tân Thạnh:  12/12 cơ sở tham dự;

                + Huyện Cần Giuộc: 13/16 cơ sở tham dự;

                + Thành phố Tân An: 23/32 cơ sở tham dự.

         - Có 100% cán bộ công chức Phòng Văn hóa và Thông tin, cán bộ xã, phường, thị trấn của thành phố Tân An, các huyện Bến lức, Đức Hòa, Cần Giuộc, Châu Thành, Tân Thạnh cùng tham dự tập huấn.

            Qua các buổi triển khai, hướng dẫn hầu hết các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú đều nắm vững các điều kiện, thủ tục và đồng thuận thực hiện theo quy định hiện hành về kinh doanh lưu trú du lịch.

            Đối với các huyện còn lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp trong những đợt đi thẩm định, kiểm tra cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch ở địa bàn các huyện, Sở đã truyền đạt Luật Du lịch và những quy định lĩnh vực quản lý Nhà nước về du lịch cho các Phòng Văn hóa và Thông tin. Nhằm trang bị kiến thức quản lý Nhà nước về du lịch ở địa phương, tạo điều kiện các Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên địa bàn mình.

            Để thời gian tới thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch đúng theo quy định hiện hành, đi vào nề nếp, hòa nhập vào sự  phát triển chung của du lịch cả nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố Tân An để thực hiện  tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các cơ sở kinh doanh du lịch. Tổ chức kiểm tra, thanh tra để chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn.

                                                                                                        Lê Phú Dũng