Tìm kiếm
Hội nghị hợp tác du lịch Long An - Thành phố Hồ Chí Minh 
22/09/2011 14:40 
 

Hội nghị

Tổng kết 5 năm Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long An giai đoạn 2006 – 2010 và Lễ ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2011 - 2016.

     Ngày 20/9/2011, tại Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Long An đã diễn ra  Hội nghị tổng kết 5 năm chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Long An giai đoạn 2006 – 2010 và Lễ ký kết Chương trình hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2011 – 2016 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Long An kết hợp cùng Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì. Thực hiện việc ký kết do ông Phạm Kim Bửu, phó giám đốc Sở VHTTDL Long An ký kết cùng ông Lã Quốc Khánh, phó giám đốc Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chi Minh.

    Đây là Hội nghị có ý nghĩa quan trọng cho mối liên kết giữa hai địa phương nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của mỗi địa phương và của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nhằm khai thác những sản phẩm du lịch đặc trưng, những tài nguyên du lịch đặc sắc và những lễ hội văn hóa truyền thống dân tộc, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch để giới thiệu, quảng bá cho khách du lịch trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho nhu cầu hội nhập và phát triển.

    Nội dung Hội nghị tập trung chủ yếu vào việc tăng cường quảng bá, tuyên truyền ngành du lịch của hai địa phương, phối hợp khai thác nguồn khách trong và ngoài nước, mời gọi đầu tư vào các khu chức năng ở những dự án du lịch đã triển khai xong cơ sở hạ tầng, đồng thời phối hợp kết nối tour, tuyến du lịch giữa Long An và Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần tạo nên sản phẩm mới, hấp dẫn du khách nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch của hai địa phương.

    Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi kinh nghiệm quản lý du lịch lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu phục vụ du lịch ngày càng hiệu quả hơn góp phần tạo ra một lực mới cho sự phát triển du lịch bền vững của toàn vùng.

    Đến dự Hội nghị ngoài lãnh đạo, các Trưởng, Phó phòng thuộc Sở VHTTDL Long An và Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh, còn có đại diện các doanh nghiệp, Đài Phát thanh và Truyền hình, báo chí…của hai địa phương cùng tham dự và đưa tin Hội nghị này.

                                                                                             Tin, ảnh: Lê Phú Dũng