Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Tổng quan Sở GTVT 
01/12/2008 16:55 
 

 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH LONG AN

 

I. THÔNG TIN CHUNG:

 a. Tên cơ quan
+ Tiếng Việt: Sở Giao thông Vận tải Long An
+ Tiếng Anh: Long An department of transportation.
+ Tên viết tắt: SGTVT LA

b. Liên hệ
+ Địa chỉ: 66 Hùng Vương, Phường 2, Thành phố  Tân An, tỉnh Long An
+ Điện thoại: (072) 3831741
+ Fax: (072) 3824725
+ Email: sgtvt@longan.gov.vn
+ Website: http://sgtvt.longan.gov.vn/

 

II. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN:

A. Giới thiệu:

- Sở GTVT có tổng số cán bộ, công chức (CBCC) của đơn vị hiện tại: 35/40 biên chế chính thức, 04 biên chế theo NĐ 68/CP.
 
+ Trình độ chuyên môn:      Thạc sĩ:     03 người;

                                         Đại học:     28  người;

                                         Cao đẳng:  01 người;

                                         Trung cấp:  03 người;                  

                                         Khác:         04 người

- Năng lực nhà làm việc, thiết bị, phương tiện phục vụ công tác:

+ Diện tích đất đang quản lý: 5.010m2, trong đó:

* Diện tích sử dụng làm trụ sở làm việc: 1.358,37m2;

* Diện tích Kho lưu trữ: 79,2m2;

* Diện tích sử dụng làm công trình phục vụ: 1.072,57m2;

* Diện tích sân và đường đi: 1.999,86m2.

Nhà bê tông cốt thép, 3 tầng, được xây dựng vào năm 1978 gồm: 01 hội trường, 01 phòng họp, 12 phòng làm việc, 01 kho, 03 phòng các đơn vị (Ban QLDA CTGT; TT Kiểm định CL CTGT và Ban ATGT tỉnh).

+ Xe phục vụ công tác: 02 xe hiệu Toyota (01 xe 4 chỗ, 01 xe 12 chỗ), 01 xe hiệu Ford 7 chỗ.

+ Các phòng đều được trang bị điện chiếu sáng, điều hoà nhiệt độ, điện thoại tạo môi trường làm việc thuận tiện cho CBCC.

+ Thiết bị tin học phục vụ công tác của các phòng, được trang bị 35 máy vi tính (trong đó có 04 máy vi tính xách tay), đáp ứng yêu cầu làm việc cho CBCC làm việc văn phòng.

- Trang thiết bị khác: Phòng làm việc được trang bị đầy đủ bàn, ghế, tủ, kệ đựng hồ sơ; bộ phận hành chính cung cấp văn phòng phẩm cho các phòng theo yêu cầu chung của công việc (đến 01/2011 có: 23 tủ đựng hồ sơ, 47 bàn làm việc, 53 kệ hồ sơ và 110 ghế)

B. Chức năng, nhiệm vụ của Sở GTVT Long An:

(Do UBND tỉnh ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 v/v Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An)

Là cơ quan chuyên môn tham mưu về công tác quản lý Nhà nước ngành Giao thông Vận tải tại địa phương, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Giao thông Vận tải gồm:

- Lập quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng mạng lưới giao thông vận tải đường bộ, đường sông trên địa bàn.

- Soạn thảo và trình UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, văn bản pháp luật và quản lý ngành trong phạm vi địa phương theo quy định.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực giao thông vận tải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt;

 - Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; hổ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Thực hiện chức năng chủ đầu tư xây dựng các công trình giao thông của địa phương theo quy định pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT, UBND tỉnh.

- Thẩm định và quản lý các công trình giao thông trong phạm vi được giao.

- Cấp, đổi các loại giấy phép, chứng chỉ, bằng lái...cho các tổ chức, cá nhân theo quy định hiện hành.

- Tổ chức quản lý, duy tu, bảo dưỡng cầu, đường theo phân cấp quản lý và Trung ương uỷ thác.

- Tổ chức khai thác, quản lý luồng tuyến vận tải, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và đi lại của nhân dân.

- Đăng ký, đăng kiểm kỹ thuật các phương tiện vận tải theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thanh, kiểm tra việc chấp hành luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về chuyên ngành GTVT; giáo dục, tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT, an toàn giao thông, bảo vệ công trình giao thông trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khách do UBND tỉnh phân công.
C. Đơn vị trực thuộc:
 1. Thanh tra Giao thông Vận tải.
 2. Ban Quản lý dự án Công trình giao thông Long An.
 3. Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình giao thông Long An.
 4. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Long An.
 5. Trung tâm Quản lý Đường bộ - Đường sông Long An.
 6. Trung tâm Đào tạo Giao thông Long An.
 7. Trung tâm Điều hành Vận tải Long An.
 8. Cảng vụ Đường thủy nội địa Long An.
D. Các phòng nghiệp vụ:
 1. Văn phòng Sở.
 2. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
 3. Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và Người lái.
 4. Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông.
 5. Phòng Quy hoạch Giao thông và môi trường.
 6. Phòng Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông.
 7. Phòng Pháp chế./.
                                                                                                            Bh.

Các tin khác
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn