Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 của Bộ GTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 
26/08/2013 15:28 
 

Ngày 6 tháng 8 năm 2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã kí ban hành Thông tư 18/2013/TT-BGTVT, quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01 tháng 10 năm 2013.

Theo đó, Thông tư sẽ  được áp dụng đối với cơ quan quản lý; tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc có liên quan đến kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ./.      
(Thông tư 18/2013/TT-BGTVT)

(Phụ lục Thông tư 18/2013/TT-BGTVT)

Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn