Go Search
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Những năm gần đây, nhiều văn bản QPPL được ban hành mới, nhiều văn bản QPPL cũ được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung trên tất cả các lĩnh vực nói chung, trong đó có lĩnh vực giao thông vận tải nói riêng. Sở GTVT thông báo đến các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở quan tâm nghiên cứu các văn bản liên quan để thực hiện đúng quy định
Ngày 02/4/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1041/QĐ-UBND về việc công bố văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Long An ban hành đến 31/12/2013 đã hết hiệu lực thi hành, Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong danh mục văn bản hết hiệu lực thi hành kèm theo quyết định có 06 văn bản thuộc lĩnh vực giao thông vận tải,
Trạm kiểm tra tải trọng
Trạm kiểm tra tải trọng
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe