Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Thay đổi bộ câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ 
18/04/2013 14:51 
 

   Ngày 05/3/2013, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam (TCĐBVN) có công văn số 851/TCĐBVN-QLPT&NL gửi Sở Giao thông Vận tải (GTVT) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe về việc sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Bộ 450 câu hỏi nêu trên được TCĐBVN biên soạn, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phù hợp với Luật Giao thông đường bộ năm 2008, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 41: 2012/BGTVT) về báo hiệu đường bộ, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 40:2012/BGTVT) với một số nội dung như sau:

   1.  Kết cấu của Bộ 450 câu dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, gồm:

- Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu số 1 đến câu số 145: 145 câu

- Nghiệp vụ vận tải từ câu số 146 đến câu số 175 :   30 câu

- Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200:  25 câu

- Kỹ thuật lái xe ô tô từ câu 201 đến câu 235 :   35 câu

- Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô từ câu 236 đến câu 255 :   20 câu

- Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ từ số 256 đến câu số 355: 100 câu

- Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450 :   95 câu
* Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
* Sử dụng bộ 420 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
* Sử dụng bộ 390 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A3 và A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 05 câu ít liên quan đến giấy phép lái xe hạng A3, A4 sau: 119, 120, 147, 152, 166).
* Sử dụng bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1 và A2 được lựa chọn trong bộ 450 câu (bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 được in thành tài liệu học tập).
   2. Bộ đề dùng để sát hạch cấp giấy phép lái xe các hạng:
- Bộ đề sát hạch cấp GPLX ô tô hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F gồm 30 câu.
- Bộ đề sát hạch cấp GPLX mô tô hạng A1, A2, A3 và A4 gồm 20 câu.

   Bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ được thực hiện từ ngày 01/07/2013. TCĐBVN đã xây dựng, sửa đổi phần mềm sát hạch lý thuyết trên máy vi tính đối với sát hạch xe ô tô và mô tô các hạng và có kế hoạch tập huấn, chuyển giao cho các Sở GTVT, các cơ sở đào tạo lái xe, các trung tâm sát hạch lái xe sử dụng thống nhất trên phạm vi cả nước../.
                                                                                                Nguyễn Minh Tâm

Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn