Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
 
Nội dung chương trình họp Ban chấp hành Hội Vận tải tỉnh Long An kỳ I năm 2011. 
17/05/2011 15:16 
 

Ông Phan Minh Giàu - Chủ tịch Hội
thông qua chương trình hoạt động năm 2011

      Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 của UBND tỉnh Long An về việc phê duyệt Điều lệ Hội Vận tải tỉnh Long An, ngày 05/5/2011, Ban Chấp hành Hội Vận tải đã họp và thống nhất một số nội dung sau:
1. Phân công nhiệm vụ cho 21 thành viên trong Ban Chấp hành.
2. Bầu Ông Nguyễn Văn Hồng là Thư ký Hội.
3. Thành lập 13 Chi hội trực thuộc.
4. Chế độ hội họp và Hội phí.
5. Chương trình hoạt động của Hội năm 2011.
6. Xét kết nạp Hội viên mới.
(Nội dung Nghị quyết)

(Quyết định kết nạp Hội viên mới)

                                                                                                                  NVPhúc

Các tin khác
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn