Tìm kiếm
Liên kết website
10 Tin mới nhất:
Hướng dẫn cấp đổi GPLX bị cơ quan Cảnh sát giao thông xử phạt và tước quyền sử dụng, khi trả lại thì GPLX hết hạn sử dụng. 
02/04/2011 8:12 
 

Ngày 23 tháng 3 năm 2011, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 832/TCĐBVN-QLPT&NL trả lời trường hợp xét cấp đổi GPLX của người lái xe vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, bị cơ quan Cảnh sát giao thông xử phạt và tước quyền sử dụng, khi được trả lại thì GPLX đã hết hạn sử dụng như sau:

Tại Điều 43 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ đã quy định các trường hợp cấp lại giấy phép lái xe. Theo đó, các trường hợp có giấy phép lái xe hết hạn sử dụng, nếu có nhu cầu thì phải sát hạch lại lý thuyết hoặc cả lý thuyết và thực hành lái xe để được cấp lại giấy phép lái xe.

Vì vậy, trường hợp người có giấy phép lái xe bị thu giữ khi được cơ quan Cảnh sát giao thông xử lý và trả lại, giấy phép lái xe đã hết hạn sử dụng thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 43 Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ Giao thông Vận tải để cấp lại giấy phép lái xe./.

                                                                                            BH (VP Sở)
(Công văn 832/TCĐBVN)

Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Thanh tra GTVT kiểm tra tải trọng xe
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Khen thưởng điển hình tiên tiến
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
Kỷ niệm ngày thành lập Ngành
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn
CĐN GTVT tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn