Liên kết WebSite
Dự kiến trung tuần Tháng 9 tới, Hội nghị liên kết, phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) theo hướng bền vững do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An đồng tổ chức sẽ được tổ chức tại Long An. Đây là chủ trương vừa được UBND tỉnh chấp thuận triển khai.
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng