Liên kết WebSite
Theo nguồn tin từ Thương vụ Việt Nam tại Úc, thị trường Úc đang áp dụng quy định về Lệnh giữ hàng để xử lý các lô hàng thực phẩm nhập khẩu không đạt yêu cầu về chất lượng hoặc yêu cầu về đóng gói, bao bì, ký mã hiệu.
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng