Liên kết WebSite
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TIỀN CHẤT 
16/11/2009 9:54 
 

            Việc tồn tại và phát triển của ngành công nghiệp hoá chất có liên quan đặc biệt tới hiện trạng thất thoát tiền chất. Tiền chất là các chóa chất không thể thiếu được trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành (khoản 4, Điều 2, Luật Phòng, chống ma túy năm 2000).

            Phân loại tiền chất theo tính chất và vai trò sản xuất ma túy: Tiền chất thiết yếu: methamphetamine, ephedrine, Pseudoephedrine, v.v; Tiền chất là các hóa chất cơ bản được sử dụng như chất dung môi trong quá trình tổng hợp các loại ma túy; Acetic anhydride, methyl ethyl ketone, formic acid, v.v; Phân loại tiền chất theo lĩnh vực sử dụng: Tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp: Acetone, toluene, HCL, H2SO4 v.v.; Tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế; Ephedrine, Pseudoephedrine, Ergometrine, v.v.

            Do tính chất của tiền chất sử dụng trong Công nghiệp là hóa chất được sử dụng trong sản xuất, nghiên cứu, phân tích, kiểm nghiệm, v.v đồng thời là hóa chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất, điều chế ma túy nên phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để tội phạm lợi dụng cho sản xuất, pha chế ma túy. Để góp phần phát triển công nghiệp hóa chất bền vững là cần thiết và phù hợp với xu hướng quản lý hóa chất của thế giới quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), quy định: Bộ Công Thương cấp và thu hồi Giấy phép xuất nhập khẩu theo khoản 2, Điều 41, Luật Phòng Chống ma túy và Điều 6, 7 và 8 Chương II, Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29/5/2003 của Chính phủ, quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; Hồ sơ xin cấp phép xuất nhập khẩu tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, gồm [(Đơn xin nhập khẩu (hay xuất khẩu) tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp theo Mẫu số 1 của Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25/8/2004 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giếy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư) của doanh nghiệp; Bản sao hợp lệ đăng mã số thuế của doanh nghiệp; Bản sao hợp lệ hợp đồng nhập khẩu (xuất khẩu) hoặc Giấy cam kết, thỏa thuận bán hoặc mua hàng]

Thúy Huỳnh

 

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng