Liên kết WebSite
Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) 
14/03/2013 15:11 
 

            Sáng ngày 13/3/2013 Đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh do ông Dương Ngọc Ẩn – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra – làm Trưởng Đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

            Tham gia Đoàn công tác của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh có các đồng chí: Võ Văn Ân – Q. Trưởng Ban Tuyên giáo, Trần Thị Cẩm Lợi – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Lê Quang Hướng – Phó Chánh Văn phòng và Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Ủy ban kiểm tra. Ông Đặng Văn Lớp – Bí thư Đảng ủy cơ sở cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

          Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đảng ủy cơ sở, đã báo cáo với Đoàn công tác về sơ kết 02 năm việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Nội dung chủ yếu của báo cáo sơ kết nêu rõ: Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 17-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, nhất là khi được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chọn Đảng bộ cơ sở là đơn vị điểm trong triển khai thực hiện, Đảng ủy cơ sở Sở Công Thương xác định việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, từ đó đưa vào nội dung Nghị quyết của Đảng ủy cơ sở, quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện, thành lập Tổ giúp việc của Đảng ủy cơ sở và xây dựng Quy chế làm việc, chọn Chi bộ 3 (nay là Đảng bộ bộ phận Quản lý thị trường) làm điểm để tập trung chỉ đạo thực hiện, xây dựng Kế hoạch toàn khóa thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, chỉ đạo các Chi bộ và các tổ chức đoàn thể Công đoàn – Chi đoàn thành niên và Hội Cựu chiến binh triển khai thực hiện.

          Báo cáo đánh giá về những kết quả đạt được là:

            Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã được Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của Đảng bộ cơ sở, tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của từng đảng viên và quần chúng; từ đó thể hiện tinh thần gương mẫu trong việc chấp hành đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tính năng động, sáng tạo trong giải quyết công việc, góp phần tích cực vào việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân và tập thể cơ quan, đơn vị.

            Tình hình nội bộ cơ quan đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, Đảng ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo giải quyết xử lý dứt điểm một số vấn đề tồn tại, hạn chế, khuyết điểm kéo dài đã lâu có liên quan đến Chi cục Quản lý thị trường. 

            Rà soát, điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ để sử dụng kinh phí đúng mục đích và hiệu quả, ban hành kế hoạch về thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quy chế dân chủ cơ sở được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, qua đó xây dựng được tinh thần đoàn kết, đồng thuận cao trong nội bộ ở từng đơn vị cơ sở; hầu hết đảng viên và quần chúng đều thể hiện được tính gương mẫu trong rèn luyện về tư tưởng, tác phong, đạo đức, tự ý thức khắc phục sửa chữa những mặt còn hạn chế trong sinh hoạt và giao tiếp với tổ chức và công dân, trong việc chấp hành nội qui, quy chế cơ quan, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần tích cực ngày càng nâng cao yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vững vàng về chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, xứng đáng là người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân.

            Với những kết quả đó, qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm, Đảng bộ cơ sở đã thể hiện sự tiến bộ rất đáng phấn khởi, năm 2011 đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” - năm 2012 vươn lên đạt “Trong sạch vững mạnh”; Sở Công Thương đã được Bộ Công Thương tặng Cờ Thi đua xuất sắc liên tục nhiều năm liền, nhiều cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng bộ cơ sở đã đạt thành tích xuất sắc được cơ quan Đảng và Chính phủ các cấp khen tặng từ Giấy khen, Bằng khen đến Huân chương lao động hạng 3.

            Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy cơ sở cũng còn hạn chế cần khắc phục sửa chữa ở việc chưa lãnh đạo tổ chức chặt chẽ để tất cả mọi cá nhân đảng viên và quần chúng đều phải báo cáo kết quả cuối năm về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sau khi đã có đăng ký ngay từ đầu năm.

            Đảng ủy cơ sở Sở Công Thương cũng đã xây dựng và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 17-KH/ĐUK của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chuyên đề của năm 2013 là: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp”; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác của từng tổ chức và cá nhân trong toàn Đảng bộ cơ sở, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”./.


                                                                                    Thái Chuyên
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng