Liên kết WebSite
Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại của Bộ Công Thương 
17/05/2010 14:12 
 

         

Ngày 5/5/2010 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 17/2010/TT-BCT Thông tư quy định về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thương mại.

            Theo đó, phân loại theo vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển ngành thương mại gồm: Quy hoạch phát triển ngành thương mại cả nước; Quy hoạch phát triển thương mại vùng lãnh thổ (vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm), tuyến hành lang/vành đai kinh tế; và Quy hoạch phát triển thương mại địa phương (các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

            Phân loại theo hạ tầng thương mại, quy hoạch bao gồm 7 loại: Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị; Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm hội chợ, triển lãm; Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thông tin, xúc tiến thương mại; Quy hoạch phát triển hệ thống chợ; Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu; Quy hoạch hệ thống cửa hàng bán lẻ khí dầu mỏ hoá lỏng; Quy hoạch phát triển hệ thống kho hàng hoá, kho ngoại quan, trung tâm lô-gi-stíc.

             Tùy theo loại hình, quy mô mà giai đoạn quy hoạch phát triển thương mại, Thông tư cũng quy định rõ về giai đoạn lập quy hoạch. Cụ thể, quy hoạch phát triển ngành thương mại cả nước lập cho giai đoạn 10 năm và có xét đến 10 năm tiếp theo; quy hoạch phát triển thương mại vùng lãnh thổ được lập cho giai đoạn 10 năm, có xét đến 5 - 10 năm tiếp theo; quy hoạch phát triển thương mại tỉnh được lập cho 10 năm, có xét triển vọng 5 năm tiếp theo.

                Bộ Công Thương chịu trách nhiệm lập quy hoạch phát triển thương mại cả nước; vùng lãnh thổ và quy hoạch hệ thống hạ tầng thương mại cả nước; vùng lãnh thổ. Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm lập quy hoạch phát triển thương mại tỉnh và quy hoạch hệ thống hạ tầng thương mại do tỉnh quản lý.

                Trong quá trình lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch có thể mời chuyên gia, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch được thực hiện thông qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu theo các quy định của pháp luật. Đơn vị tư vấn tham gia đấu thầu hoặc được chỉ định thầu phải có tư cách pháp nhân về hoạt động quy hoạch, có năng lực và kinh nghiệm quy hoạch phù hợp với tính chất của dự án quy hoạch, có đủ nguồn lực tài chính. Người chịu trách nhiệm chính (Chủ nhiệm dự án) phải là người có chuyên môn sâu về lĩnh vực quy hoạch yêu cầu.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2010.

Nguồn: Thông tư số 17/2010/TT-BCT

Thúy Huỳnh

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng