Liên kết WebSite
Ngành nông nghiệp đề xuất giải pháp sản xuất và tiêu thụ lúa gạo năm 2014 
17/03/2014 6:48 
 

            Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ về sản xuất và tiêu thụ lúa vụ Đông Xuân 2013 – 2014 và vụ Hè Thu, Thu Đông 2014 của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Bộ trưởng Cao Đức Phát dự báo sản lượng gạo hàng hóa cả năm 2014 của vùng đồng bằng sông Cửu Long vào khoảng 8,6 triệu tấn, trong đó vụ Đông Xuân 2013 – 2014 là 4,3 triệu tấn, vụ Hè Thu 3,45 triệu tấn và vụ Thu Đông 1,15 triệu tấn. Riêng trong tháng 3 và tháng 4/2014 có khoảng 6,36 triệu tấn lúa hàng hóa tương đương 3,2 triệu tấn gạo; cùng với lượng gạo tồn kho khoảng 478.000 tấn nên tổng sản lượng gạo hàng hóa trong hai tháng 3 và 4 năm 2014 vào khoảng 3,678 triệu tấn.

          Việc tiêu thụ lúa, gạo vụ Đông Xuân 2013 – 2014 cũng như cả năm 2014 ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đang là vấn đề rất lớn, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đưa ra những giải pháp và kiến nghị cụ thể sau:

          1. Giải pháp tiêu thụ lúa, gạo vụ Đông Xuân 20013 – 2014.

          Đề nghị Bộ Công Thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu quyết liệt mở rộng thị trường tiêu thụ, đặc biệt cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để mở rộng thị trường Trung Quốc cả chính ngạch và tiểu ngạch. Đề nghị Chính phủ hỗ trợ mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong tháng 3 và tháng 4/2014 khi giá lúa sụt giảm, thời gian dự kiến từ 15/3/2014 đến 30/4/2014, thời gian tạm trữ là 4 tháng. Khuyến khích nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã tự bảo quản tạm trữ nếu có đủ điều kiện bảo quản hoặc liên kết với các doanh nghiệp để tạm gửi kho của doanh nghiệp chờ giá cả phù hợp.

          2. Giải pháp về sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông, Mùa 2014.

          a) Triển khai thực hiện kế hoạch giảm khoảng 112.000 ha gieo trồng lúa theo kế hoạch đăng ký của các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long (riêng tỉnh Long An đã đăng ký diện tích gieo trồng lúa chuyển đổi năm 2014 – 2015 là 10.000 ha, bao gồm bắp 3.000 ha; rau, hoa 3.000 ha; lúa – thủy sản 1.000 ha và mè – đậu phọng 3.000 ha).

            Cụ thể như sau:

          Thay thế một phần diện tích lúa Xuân Hè bằng cây màu: lúa Xuân Hè hàng năm có khoảng 150 – 200 ha trong cơ cấu 3 vụ lúa gồm Đông Xuân sớm – Xuân Hè – Hè Thu hoặc Đông Xuân – Hè Thu sớm – Hè Thu chính vụ. Tập trung ở các tỉnh như Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hậu Giang. Tuy nhiên, nhiều nơi năng suất thấp 3,5 – 4,2 tấn/ha, bấp bênh vì thiếu nước tưới, không mưa, nước triều thấp, nắng nóng và ẩm độ không khí thấp dễ bị khô hạn, xâm nhập mặn, là cầu nối dịch bệnh cho vụ Hè Thu chính vụ. Vì vậy, cần hướng dẫn nông dân chuyển đổi sang trồng cây màu vụ Xuân Hè trong cơ cấu: lúa Đông Xuân – cây màu Xuân Hè – lúa Hè Thu hoặc lúa Đông Xuân – cây màu Xuân Hè – lúa Thu Đông.

          Chuyển đổi diện tích lúa Hè Thu ở những vùng phải xuống giống trong tháng 5 và những nơi năng suất lúa thấp hơn 5 tấn/ha cần chuyển sang trồng cây màu. Từ các mô hình chuyển đổi trong những năm qua tại các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ… cho thấy các cây màu phù hợp cho chuyển đổi cần ưu tiên là bắp, mè, đậu nành và các cây khác như đậu phọng, dưa hấu, dưa lê, khoai lang, rau, mía…

          Đề xuất Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ trên diện tích lúa chuyển đổi sang cây trồng khác trong vụ Xuân Hè, Hè Thu 2014 là 2 triệu đồng/ha để giúp nông dân yên tâm, mạnh dạn, tạo chuyển biến tích cực cho những năm tiếp theo.

          b) Thay đổi cơ cấu mùa vụ và cơ cấu giống lúa.

          Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ gieo trồng lúa gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; tùy điều kiện cụ thể gồm 2 hoặc 3 vụ lúa theo cơ cấu: Đông Xuân – Hè Thu – Thu Đông hoặc Đông Xuân – Hè Thu, trong đó vụ Hè Thu xuống giống tập trung từ tháng 4. Chỉ đạo tăng cơ cấu giống chất lượng cao, giống lúa thơm; hạn chế sử dụng giống lúa chất lượng thấp IR 50404, đặc biệt là vụ lúa Hè Thu. Cục Trồng trọt phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các địa phương rà soát, khuyến cáo kịp thời để giúp nông dân thực hiện.

          Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đưa ra một số biện pháp sau:

          a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

          Chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ triển khai tích cực các đề tài nghiên cứu về giống và kỹ thuật canh tác phục vụ chuyển đổi trên đất lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long; triển khai dự án khuyến nông Trung ương xây dựng các mô hình chuyển đổi trên đất lúa, trong đó ưu tiên cho vùng đồng bằng sông Cửu Long trong vụ Xuân Hè, Hè Thu 2014 để chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

          Trong quý II/2014 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; phê duyệt quy hoạch sản xuất lúa Thu Đông vùng đồng bằng sông Cửu Long và quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đến năm 2020, trong đó đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long định hướng giảm diện tích gieo trồng lúa từ 4,329 triệu ha năm 2013 đến năm 2015 xuống còn tối đa là 4,1 triệu ha và đến năm 2020 xuống còn 4 triệu ha.

          Phê duyệt, triển khai các đề tài chọn tạo giống lúa hạt dài chất lượng cao và lúa thơm trong Đề án sản phẩm quốc gia lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao đến năm 2020, với mục tiêu tạo ra các giống lúa có giá trị 600 USD/tấn và 800 USD/tấn.

            Phê duyệt, triển khai kế hoạch sản xuất giống lúa vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2014 - 2015 với mục tiêu đến năm 2015 có ít nhất 50% diện tích gieo trồng bằng giống xác nhận (hiện nay là 40%, gồm 15% từ hệ thống chính quy và 25% từ hệ thống nông hộ) và xây dựng cơ cấu giống lúa hợp lý theo hướng tăng diện tích lúa hạt dài chất lượng cao, lúa thơm, giảm lúa IR 504040, OM 576; từng bước tiến đến cơ cấu giống lúa theo đặt hàng của doanh nghiệp.

            b) UBND các tỉnh, thành phố.

            Chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 2014 – 2015, trước mắt tập trung triển khai trong vụ Xuân Hè, Hè Thu, Thu Đông 2014; rà soát, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ lúa theo hướng dẫn của Cục Trồng trọt. Đẩy mạnh tổ chức liên kết sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp xây dựng cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu; thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; thực hiện Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ áp dụng VietGAP trong sản xuất lúa gạo. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa gạo trong vùng; thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp.

            c) Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

            Đề xuất, phối hợp với Cục Trồng trọt xây dựng cơ cấu giống lúa theo từng vụ, từng vùng phù hợp với yêu cầu thị trường xuất khẩu. Chủ động liên kết với nông dân xây dựng cánh đồng lớn, vùng nguyên liệu; thực hiện Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn. Tích cực duy trì, mở rộng thị trường xuất khẩu gạo; xây dựng thương hiệu lúa gạo của các doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường./.

                                                                                    Thái Chuyên
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng