Liên kết WebSite
Kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011 
10/11/2011 8:26 
 

       Nhằm đánh giá, phát hiện những đơn vị, địa phương có cách làm hay, mô hình tốt, hiệu quả để phát huy và nhân rộng, đồng thời khắc phục những mặt còn hạn chế, từ đó làm chuyển biến nhận thức sâu sắc về yêu cầu và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) năm 2012 và những năm tiếp theo, ngày 04/11/2011 Công an tỉnh Long An vừa ban hành Kế hoạch số 308/KH-CAT-PV28 về kiểm tra phong trào toàn dân BVANTQ năm 2011 đối với các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh; Công an 14 huyện và thành phố Tân An.

       Theo Kế hoạch, sáng ngày 09/11/2011 Đoàn kiểm tra phong trào toàn dân BVANTQ gồm 06 thành viên do đ/c Đào Thị Diệu Hiền, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng đã đến làm việc tại Sở Công Thương. Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có đ/c Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở; đ/c Phạm Ngọc Vũ, Chánh Văn phòng và 01 chuyên viên Văn phòng. Trên cơ sở Báo cáo tổng kết tự chấm điểm (đạt 86/100 điểm), xếp loại về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011 của Sở Công Thương, Đoàn tiến hành kiểm tra, phúc tra, ghi nhận những kết quả đạt được: Đơn vị có Kế hoạch thực hiện phong trào toàn BVANTQ năm 2011; có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Ban Chấp hành trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; có Kế hoạch phối hợp với Công an phường 1 trên lĩnh vực giữ gìn an ninh trật tự; tổ chức tuyên truyền tốt các văn bản, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các văn bản về phòng chống tội phạm. Mặt hạn chế: Chưa thực hiện báo cáo quí, 6 tháng; còn để xảy ra cán bộ, công chức sai phạm kỷ luật.

       Với kết quả vừa nêu, Đoàn kiểm tra đánh giá cơ quan đạt “loại khá”, đạt 84,5/100 điểm và có nhận xét chung: Công tác lãnh đạo thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ của cơ quan Sở được Đảng ủy, Ban giám đốc quan tâm tổ chức thực hiện, tuy nhiên do có sự thay đổi thành viên trong Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào nên các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào hàng quí, 6 tháng chưa thực hiện đầy đủ. Đề nghị BCĐ phong trào cơ quan Sở quan tâm: Củng cố lại BCĐ, phối hợp tốt với các đơn vị chức năng Công an tỉnh, PA81; PV28 để được hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng phong trào; chỉ đạo lực lượng bảo vệ cơ quan hưởng ứng thực hiện cuộc vận động công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh; thực hiện nếp sống văn hóa “Vì nhân dân phục vụ” theo văn bản số 907 ngày 28/10/2011 của Công an tỉnh.

        Đ/c Nguyễn Văn Minh, thay mặt lãnh đạo Sở tiếp thu ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra, BCĐ phong trào cơ quan Sở sẽ củng cố, bổ sung những nội dung chưa thực hiện đầy đủ hơn trong thời gian tới./.

                                                                                                                           Yến Chi

 

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng