Liên kết WebSite
Hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác bình ổn thị trường năm 2013 
23/12/2013 7:19 
 

        Thực hiện Chương trình hợp tác phát triển thương mại và thỏa thuận kết nối cung cầu hàng hóa nhằm ổn định thị trường giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm 2013; ngày 20/12/2013 tại tỉnh Trà Vinh vừa diễn ra hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chương trình hợp tác bình ổn thị trường năm 2013 và triển khai kế hoạch cho năm 2014.

        Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đại diện Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, Hội nghị lần này có ông Thạch Dư – Phó Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh đến tham dự và theo dõi chỉ đạo.

          Theo báo cáo sơ kết, những nội dung hoạt động chủ yếu thực hiện Chương trình hợp tác bình ổn thị trường trong năm 2013 được thể hiện trên các lĩnh vực sau: Trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước; Phối hợp trong công tác cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường (Chương trình xúc tiến kết nối cung cầu hàng hóa, chương trình bình ổn thị trường năm 2013); Hỗ trợ doanh nghiệp liên kết đầu tư sản xuất, tạo và khai thác nguồn nguyên liệu, phát triển hạ tầng thương mại…

          Đánh giá sơ kết việc triển khai thực hiện Chương trình hợp tác năm 2013 có những thuận lợi sau:

          Chương trình hợp tác thương mại nhận được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Thành ủy, Tỉnh ủy và UBND các tỉnh, thành phố cùng các sở, ngành có liên quan của từng địa phương triển khai thực hiện, thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác, liên doanh liên kết.

          Chương trình kết nối cung cầu hàng hóa ổn định thị trường giữa TPHCM – TP Cần Thơ và các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long được lãnh đạo các sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; xác định những lĩnh vực, nội dung, dự án thiết thực, trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực cả về kinh tế và xã hội.

          Chương trình Hợp tác thương mại tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp TPHCM với doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đầu tư hợp tác 2 chiều, giúp mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cả về chiều rộng và chiều sâu, đảm bảo công tác tạo nguồn và cung ứng hàng hóa trên địa bàn TPHCM, phát triển và mở rộng mạng lưới phân phối.

          Qua trao đổi thông tin 2 chiều đã xác định được thế mạnh, tiềm năng của từng địa phương, theo đó TPHCM là thị trường tiêu thụ hàng hóa qui mô lớn và có nhiều doanh nghiệp có thế mạnh cả lĩnh vực sản xuất lẫn phân phối; các địa phương khu vực ĐBSCL là vùng cung ứng lớn các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho TPHCM. Sở Công Thương các địa phương chú trọng nghiên cứu kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình bình ổn thị trường của TPHCM, giới thiệu chính sách thu hút đầu tư phát triển mạng lưới phân phối.

          Chương trình góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, do các mặt hàng trong chương trình bình ổn giá đều là các mặt hàng Việt Nam chất lượng cao. Đây còn là một cách hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị trí của mình đối với thị trường nội địa; thông qua chương trình bình ổn giá, người tiêu dùng có điều kiện tiếp nhận ngày càng nhiều hơn về hàng hóa Việt Nam, thay đổi dần thói quen thích dùng hàng ngoại.

          Chương trình bước đầu đã mang lại một số kết quả tích cực như liên kết phát triển thương mại, dịch vụ; đầu tư hạ tầng thương mại tại các địa phương vùng ĐBSCL; hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua các hội chợ triển lãm thương mại được các địa phương tổ chức. Có thể thấy, thông qua việc hợp tác phát triển trên lĩnh vực thương mại đã phát huy được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

          Tuy nhiên, một số mặt hạn chế và nguyên nhân cũng đã được bộc lộ trong quá trình thực hiện chương trình như sau:

          Công tác kết nối, hình thành liên kết sản xuất, phân phối còn gặp khó khăn, nhiều sản phẩm hàng hóa có thế mạnh và tiềm năng của các địa phương đang trong giai đoạn sản xuất dưới dạng thủ công, chưa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chí, điều kiện về chất lượng, mẫu mã, bao bì sản phẩm, an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại. Các hệ thống phân phối chưa thông tin đầy đủ quy trình, điều kiện tiếp nhận hàng hóa cho doanh nghiệp địa phương.

          Kinh phí dành cho chương trình dự trữ hàng hóa bình ổn thị trường năm 2013 hỗ trợ cho các doanh nghiệp chiếm tỷ lệ thấp trong tổng vốn dự trữ. Các doanh nghiệp của tỉnh hầu hết đều có qui mô nhỏ và vừa, khả năng về tài chính có hạn nên ảnh hưởng đến việc tạm trữ hàng hóa, ổn định thị trường, chủ yếu trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Số lượng doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn giá còn quá ít, chủ yếu là các siêu thị.

          Chương trình mới chỉ tập trung chủ yếu vào tháng cao điểm trước – trong và sau tết Nguyên đán nên chưa phát huy hết hiệu quả của chương trình. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, giá cả thị trường chưa được thường xuyên liên tục giữa các sở. Giá cả các mặt hàng chưa được Sở Công Thương các địa phương cập nhật đầy đủ theo Biên bản thỏa thuận qua thư điện tử.

          Giữa TPHCM và các địa phương vùng ĐBSCL thống nhất sẽ tiếp tục quyết tâm thực hiện Chương trình hợp tác này ở năm 2014 với các nội dung bao gồm: Thực hiện Chương trình xúc tiến kết nối cung cầu hàng hóa năm 2014; Chương trình bình ổn thị trường năm 2014; Chương trình liên kết đầu tư phát triển sản xuất và liên kết phát triển hạ tầng thương mại giữa các địa phương; Tiến hành họp sơ kết 6 tháng đầu năm hoặc tổ chức sơ kết Chương trình cuối năm tại một Sở Công Thương đăng cai tổ chức.

          Những giải pháp được thống nhất thực hiện bao gồm:

          Trong năm 2014 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hợp tác thương mại giữa TPHCM, thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL; tổ chức thực hiện nội dung Biên bản thỏa thuận Kết nối cung cầu hàng hóa ổn định thị trường TPHCM, TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL.

          Tiếp tục phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp liên kết đầu tư sản xuất, tạo và khai thác nguồn nguyên liệu, phát triển hệ thống hạ tầng thương mại hiện đại (siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) tại các địa phương.

          Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước. Mời gọi doanh nghiệp trong tỉnh tham gia chuỗi các hội chợ triển lãm thương mại và đầu tư do tỉnh bạn tổ chức nhằm triển lãm, giới thiệu quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc thù của các doanh nghiệp địa phương.

          Tăng cường công tác phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường giữa các tỉnh, thành phố theo Quy chế phối hợp của lực lượng quản lý thị trường. Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, báo cáo định kỳ vào Thứ sáu hàng tuần (hoặc đột xuất) giữa Sở Công Thương TPHCM và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về tình hình giá cả các mặt hàng được ký kết trong Biên bản thỏa thuận./.

                                                                                    Thái Chuyên
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng