Liên kết WebSite
HIỆP HỘI ĐIỀU VIỆT NAM KIẾN NGHỊ HỖ TRỢ TÍN DỤNG CHO THU MUA, NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU VÀ CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU 
15/12/2009 9:25 
 

            Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam – ông Nguyễn Thái Học đã ký văn bản số 180/2009/TTr-HHĐ ngày 11/12/2009 kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc hỗ trợ tín dụng, lãi suất, giúp cho doanh nghiệp đầu tư thu mua, nhập khẩu nguyên liệu và chế biến xuất khẩu điều theo kế hoạch năm 2010.

          Theo Hiệp hội Điều Việt Nam, mặc dù là một trong những ngành nông sản chủ lực của Việt Nam chịu tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu trong suốt thời gian qua, nhưng với sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu hạt điều, nên 9 tháng đầu năm 2009 cả nước đã thu mua trong nước và nhập khẩu gần 550.000 tấn điều thô nguyên liệu; xuất khẩu được 131.000 tấn nhân điều các loại; đạt kim ngạch xuất khẩu 601 triệu USD; đơn giá xuất khẩu bình quân nhân điều là khoảng 4.588 USD/tấn FOB TP.HCM và CNSL là 350 USD/tấn. Dự kiến cả năm 2009, ngành điều của Việt Nam xuất khẩu được 170.000 tấn nhân điều các loại và 45.000 tấn CNSL với tổng kim ngạch xuất khẩu nhân điều là 850 triệu USD và CNSL là 15,75 triệu USD, tăng 2% về lượng và giảm 13% về trị giá xuất khẩu. Giá xuất khẩu nhân điều bình quân cả năm đạt vào khoảng 4.710 USD/tấn và CNSL là 350 USD/tấn,

          Theo kế hoạch năm 2010, ngành điều dự kiến sẽ thu mua điều thô nguyên liệu trong nước đạt 450.000 tấn cộng với nhập khẩu khoảng 250.000 tấn; xuất khẩu 170.000 tấn nhân điều các loại và 60.000 tấn CNSL. Trị giá kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 900 triệu USD và CNSL đạt 21 triệu USD, tăng vào khoảng 12% so với năm 2009. Như vậy, tổng nhu cầu nguồn vốn cho thu mua, nhập khẩu và chế biến của toàn ngành điều năm 2010 dự kiến là 14.580 tỷ đồng bao gồm: vốn thu mua nguyên liệu trong nước là 7.200 tỷ đồng; vốn nhập khẩu nguyên liệu là 4.320 tỷ đồng và vốn cho chi phí chế biến là 3.060 tỷ đồng.

          Hiệp hội Điều Việt Nam kiến nghị:

          - Ngân hàng Phát triển Việt Nam dành khoản tín dụng vay đầu tư trung hạn ưu đãi 1.500 tỷ đồng để giúp cho doanh nghiệp cải tạo nhà xưởng và đầu tư trang thiết bị phục vụ việc chế biến; vốn tín dụng ngắn hạn 4.000 tỷ đồng giúp các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu từ tháng 02/2010 đến tháng 4/2010.

          - Các khoản tín dụng này được hỗ trợ lãi suất. Áp dụng hình thức cho vay tín chấp dựa trên phương án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và gia tăng thời hạn tín dụng đối với các khoản vay của doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu điều do vòng quay vốn cùng với chu trình sản xuất điều là 2,5 vòng quay/năm và kéo dài từ 6 tháng đến 01 năm cho những lô hàng nguyên liệu dự trữ chế biến xuất khẩu vào Quý III và Quý IV hàng năm.

          - Ngân hàng Phát triển Việt Nam tiếp tục thực hiện bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp chế biến điều có qui mô nhỏ và vừa không có điều kiện thế chấp được vay vốn từ các ngân hàng thương mại.

          - Các doanh nghiệp thuộc ngành điều xuất khẩu vào thị trường Bắc Mỹ vào khoảng 45% sản lượng và kim ngạch. Do vậy đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cho đầu tư xây dựng kho ngoại quan tại thị trường khu vực này giúp cho các doanh nghiệp thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất trong việc dự trữ bán hàng trực tiếp cho khách hàng tiêu thụ.

          - Chính phủ đưa ngành điều vào danh mục ngành hàng được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất, hỗ trợ xuất khẩu và gói kích cầu lần 2. Đối với các hộ nông dân trồng điều, đề nghị được Ngân hàng Chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách tín dụng ưu đãi với lãi suất bằng 0% để giúp cho các hộ nông dân có điều kiện trồng mới, chăm sóc và thu hoạch khoảng 450.000 tấn điều trên phạm vi cả nước, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, đặc biệt trên những vùng kinh tế khó khăn của cả nước./.

                                                                            Thái Chuyên
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng