Liên kết WebSite
Ngày 09/6, UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một doanh nghiệp Đài Loan mở chi nhánh hoạt động trong Cụm công nghiệp Đức Mỹ tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.
Ngày 11/6/2014, UBND tỉnh ban hành quyết định số 1863/QĐ-UBND Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án mở rộng quy mô sản xuất, bổ sung công đoạn gia công, sản xuất hạt nhựa, công suất 8000 tấn sản phẩm/năm, được lập bởi chủ dự án là Công ty TNHH thương mại nhựa Trang Yên.
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng