Liên kết WebSite
Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về việc di dời nhà máy sản xuất giấy tại Cầu Ngang - Thủ Thừa, mới đây Công ty CP giấy Long An đã thỏa thuận được địa điểm đầu tư vào Khu công nghiệp Nhựt Chánh, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.
Hiện nay các ngành chức năng và địa phương liên quan tiếp tục thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về rà soát việc bổ sung ngành nghề ô nhiễm nặng tại các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt đối với ngành nghề nhuộm.
Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng