Liên kết WebSite
Công tác quản lý nhà nước về thương mại 
27/01/2011 14:24 
 Lực lượng QLTT bắt buôn lậu 

            Nghị quyết đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ : "Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô Nhà nước, đồng thời xác lập đầy đủ chế độ tự chủ của các đơn vị kinh doanh, nhằm phát huy những tác động tích cực to lớn đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường". Quá trình chuyển đổi từ cơ chế quản lý bao cấp sang cơ chế thị trường, đã từng bước khẳng định xu thế phát triển kinh tế hiện nay ở nước ta.

            Năm 2010, nền kinh tế nói chung, lĩnh vực thương mại nói riêng gặp nhiều khó khăn thách thức. Một mặt, do giá nhập khẩu nhiều loại vật tư đầu vào của nhiều ngành sản xuất tăng cao; mặt khác, do ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh xảy ra cho vật nuôi tại nhiều vùng trong cả nước. Ngoài ra, việc tăng tỷ giá Việt Nam đồng so với USD cũng gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động thương mại.

            Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn như vậy, vai trò quản lý nhà nước về thương mại ở Trung ương, địa phương đã đạt được nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, nhất là trong hoạt động xuất khẩu (Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết năm 2010 và triển khai kế hoạch năm 2011 khối Công Thương địa phương, xuất khẩu năm 2010 tăng mạnh; ước tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) đạt 70,8 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2009). Nhờ vậy, đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả nước trong phát triểnkinh tế, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội với GDP tăng 6,78%.

            Quản lý Nhà nước về thương mại là một lĩnh vực rộng, ở nhiều góc độ khác nhau, bao gồm:

            Công tác quy hoạch

Năm 210, công tác quy hoạch phát triển thương mại đã được quan tâm và đầu tư mạnh hơn. Ngoài quy hoạch Tổng thể phát triển thương mại Việt Nam, giai đoạn 2011- 2020 định hướng đến năm 2030 đã được xây dựng và đang trong giai đoạn nghiệm thu; quy hoạch phát triển một số mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, sắt thép, phân bón, lương thực, v.v) giai đoạn 2010- 2020 có xét đến năm 2025; Quy hoạch phát triển mạng lưới siêu thị, trung tâm thương mại cả nước thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch mạng lưới kinh doanh buôn bán sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2010- 2020 có xét đến năm 2025 đang được Bộ Công Thương và các Bộ, ngành liên quan triển khai.

            Các địa đã tập trung rà soát để điều chỉnh hay xây dựng mới quy hoạch phát triển thương mại, quy hoạch phát triển hạ tầng thương mại cho phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, thu hút các nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế và hạn chế tình trạng xây dựng tự phát, tràn lan.

            Công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến về pháp luật và cơ chế, chính sách.

            Năm 2010,  đồng thời với việc tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xuất, nhập khẩu, v.v Bộ Công Thương đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai một số Nghị định như Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; v.v.

            Tại các địa phương, các Sở Công Thương đã tích cực và chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các đề án, dự án quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển thương mại, v.v.

            Công tác tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và cơ chế chính sách và nghiệp vụ thương mại đã được Bộ và các Sở Công Thương quan tâm thông qua sự phối kết hợp trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng tại địa phương.

            Công tác chỉ đạo, điều hành

            Thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Chỉ thị số 1857/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bình ổn giá, thị trường những tháng cuối năm 2010, Bộ Công Thương đã có nhiều công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty thực hiện một loạt giải pháp bình ổn giá, cùng với những đề xuất của Tổ Điều hành thị trường trong nước về vấn đề này.

            Các địa phương như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Quảng Ninh, Long An, Tiền Giang, v.v đã chỉ đạo thực hiện thành công các biện pháp bình ổn giá phù hợp với điều kiện từng địa phương.

            Những kết quả khả quan về xuất khẩu như trong năm 2010 là do Bộ Công Thương đã cùng các Bộ, ngành liên quan và các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, xuất khẩu; đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đa dạng hóa thị trường, v.v. Bên cạnh đó, tăng cường việc thông tin, dự báo tình hình thị trường hàng hóa trong nước và thế giới, rà soát chi phí đầu vào cho sản xuất để có giải pháp kịp thời giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh cả trên thị trường trong nước và ngoài nước.

            Công tác quản lý thị trường

            Những chỉ đạo kịp thời của Bộ đã giúp lực lượng quản lý thị trường (QLTT) các địa phương nhanh chóng triển khai kiểm tra, kiểm soát, về cơ bản là hoàn thành nhiệm vụ, phát hiện nhiều vụ vi phạm lớn và kịp thời xử lý. Trong năm 2010, Cục QLTT đã chỉ đạo lực lượng QLTT cả nước kiểm tra 150.528 vụ vi phạm, xử lý 73.153 vụ vi phạm (trong đó có 13.079 vụ buôn bán hàng lậu, hàng cấm; 12.507 vụ hàng giả, hàng kém chất lượng; 36.484 vụ kinh doanh trái phép và 11.083 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá) với số thu trên 205 tỷ đồng (trong đó phạt vi phạm hành chính trên 134 tỷ đồng; tiền bán hàng tịch thu là 67 tỷ đồng và truy thu thuế là 4,7 tỷ đồng). Lực lượng QLTT cũng đã phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an, Biên phòng phát hiện, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu qua biên giới, đặc biệt là buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, khoáng sản, lương thực.

            Công tác cải cách hành chính

            Ngày 15 tháng 01 năm 2010, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-BCT về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giai đoạn 2. Giai đoạn này được xác định là giai đoạn có ảnh hưởng quan trọng nhất đến sự thành công của Đề án 30 với nhiệm vụ cụ thể là rà soát, đối chiếu các thủ tục hành chính hiện hành với quy định của pháp luật, yêu cầu của thực tế để phát hiện và đưa ra những kiến nghị cụ thể. Thời gian qua, các đơn vị thuộc Bộ, các Tổng công ty, các tập đoàn, các sở Công Thương các tỉnh thành phố đã có nhiều cố gắng thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra góp phần nhanh chóng đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp.

            Trong năm 2010, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự thực hiện nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp và nhân dân cả nước, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì ổn định. Cùng với kết quả nổi trội về xuất khẩu, thương mại nội địa là nhân tố tích cực, góp phần giúp cho sản xuất được duy trì và phục hồi tăng trưởng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP ở mức cao và nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô.

            Thúy Huỳnh

 

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng