Liên kết WebSite
Bài phát biểu tham luận tại Hội nghị tổng kết của Sở Công Thương về 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” 
18/10/2010 8:09 
 

               Kính thưa đ/c Bí thư Đảng ủy, thưa toàn thể hội nghị


     Được sự phân công của Ban tổ chức, Chi bộ 1 xin được báo cáo tham luận tại hội nghị Tổng kết 04 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, 
    T
rước hết, tôi xin thay mặt toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc Chi bộ 1 kính chúc sức khỏe đến các đ/c và quý vị đại biểu, chúc hội nghị thành công tốt đẹp!
     Kính thưa các đồng chí,

     Chi bộ 1 gồm các bộ phận: Phòng Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng và Thanh tra Sở. Tổng số CBCC và người lao động trực thuộc Chi bộ 1 là 28; trong đó: công đoàn viên 28, đoàn viên thanh niên 05, đảng viên 17.

      Kết quả thực hiện cuộc vận động:

      1) Về thuận lợi: Chi bộ 1 hoạt động đạt kết quả tốt trong gần hai nhiệm kỳ qua đó là nhờ có sự lãnh đạo của Đảng bộ cơ sở Sở Công Thương, sự làm việc tích cực của các chi ủy viên, sự nhiệt tình của đảng viên và quần chúng, vì vậy mọi hoạt động của Chi bộ và đoàn thể đều đi đúng trọng tâm và được triển khai đồng bộ, nhịp nhàng. Đa số đảng viên trong Chi bộ 1 đều là cán bộ chủ chốt của Sở, trong đó có 03 đ/c là đảng ủy viên nên việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước rất thuận tiện, tạo mọi điều kiện để toàn thể CBĐV và quần chúng tham gia học tập đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị do cơ quan tổ chức.

      2) Về nhận thức: Qua đợt học tập 7 chuyên đề, mọi đảng viên và quần chúng đã nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc vận động với mục đích là nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên và quần chúng về giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và hành động cách mạng theo đạo đức của Bác, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới CNH-HĐH đất nước; XD và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững niềm tin trong nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

      Tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM là một di sản tinh thần vô cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta; là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại. Truyền thống đó đã thể hiện ở đức tính khiêm tốn phi thường, một nếp sống giản dị, một con người nhân ái, giàu lòng vị tha, khoan dung, nhân hậu; tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh toàn dân, kính trọng dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng HCM về đạo đức CM không chỉ là thừa nhận và khẳng định những giá trị thực tiễn của nó, mà chúng ta còn phải biết vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay.

      3) Kết quả hành động thông qua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”:

       a) Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức: Mọi cán bộ, đảng viên Chi bộ 1 đều ra sức tự rèn luyện phẩm chất đạo đức và tư cách của mình, thể hiện được tính tiên phong gương mẫu và tác phong làm việc chuẩn mực trong thực thi công vụ.

        b) Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: Đa số đảng viên trong Chi bộ có thời gian tham gia công tác trong ngành lâu năm, có trách nhiệm cao và tâm huyết với công việc, luôn gắn bó với nghề nghiệp; có tinh thần học tập và cầu tiến, luôn nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm trong chi tiêu và sử dụng tài sản công.

        c) Về nâng cao đạo đức CM: Chi bộ thường xuyên theo dõi, nhắc nhở CBĐV và quần chúng thực hiện tốt Qui chế văn hóa công sở, nhất là thái độ giao tiếp và phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ của CBCC trực tiếp làm việc tại Bộ phận “một cửa” và Bộ phận Tiếp dân, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Trong công việc luôn giữ được mối đoàn kết nội bộ, thương yêu nhau, sẵn sàng hỗ trợ giúp nhau trên tinh thần cộng đồng trách nhiệm để

tinh thần cộng đồng trách nhiệm để làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó.

       d) Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình: Mọi CBĐV và quần chúng đều chấp hành tốt Nội qui và Qui chế làm việc của cơ quan đề ra, phục tùng sự phân công của tổ chức; có ý thức trong thực hiện tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, yêu thương giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ; thường xuyên lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp, những tâm tư nguyện vọng của quần chúng để xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

       đ) Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Ngoài các kết quả đạt được mà báo cáo tổng kết của ĐUCS Sở Công Thương vừa nêu, từ năm 2008 đến nay Chi bộ 1 còn tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm theo chức năng nhiệm vụ được giao của từng bộ phận. Đặc biệt chuyển từ việc học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cụ thể là việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong cơ quan, Chi bộ 1 đã tham mưu Giám đốc Sở ban hành Qui chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. Từ năm 2008 đến nay đã thực hiện tiết kiệm được 334.944.372 đồng từ ngân sách cấp, trong đó:

     - Tiết kiệm 10% từ kinh phí hoạt động được giao để thực hiện cải cách tiền lương theo chỉ đạo của UBND tỉnh: năm 2008: 74 triệu đồng; năm 2009: 91 triệu đồng; năm 2010: 117 triệu đồng.

    - Thu hoa hồng từ chiết khấu mua sắm, VPP, bảo hiểm xe ô tô, dịch vụ cước điện thoại đường dài: năm 2008: 2.578.108 đ; năm 2009: 8.582.800 đ; năm 2010: 6.374.200 đ.

    - Tiết kiệm trong mua sắm, sửa chữa tài sản (giữa kết quả thẩm định so với tổng giá trị dự toán):năm 2008: 940.000 đ; năm 2009: 1.1008.264đ; năm 2010: 1.961.000đ.

    - Thanh lý tài sản hư hỏng không cần dùng: năm 2009: 20.935.000đ; năm 2010: 10.465.000 đồng.

      Qua thực hiện Qui chế chi tiêu nội bộ đã tạo bước chuyển biến về nhận thức của CBĐV và quần chúng, có ý thức tiết kiệm hơn trong việc sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xe ô tô công  vv.. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm còn được thể hiện ở chỗ sử dụng lao động và kinh phí có hiệu quả, sắp xếp bộ máy tinh gọn, bố trí nhân sự hợp lý, tập hợp được đội ngũ CBCC có năng lực, trình độ góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan với hiệu suất ngày càng cao; sử dụng kinh phí có cân nhắc và chọn lọc; hạn chế chi tiêu các khoản liên hoan, tiếp khách… không cần thiết; giảm bớt các thủ tục giấy tờ, giảm hội họp... 

      Ngoài việc tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, năm 2007 Chi bộ 1 đã cử 03 đảng viên tham gia Hội thi báo cáo viên giỏi “Kể chuyện tấm gương đạo đức HCM” do Đảng ủy Liên cơ tổ chức, kết quả đạt một giải khuyến khích.

      e) Thành tích khen thưởng đạt được từ năm 2007-2009:

      Qua 4 năm phát động thi đua thực hiện cuộc vận động ‘Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”,  tập thể Chi bộ 1 đã nỗ lực ra sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sự nỗ lực đó đã được Đảng ủy Khối các CQ cấp tỉnh và Đảng ủy cơ sở Sở Công Thương công nhận, khen thưởng gồm các danh hiệu sau:

      - Đảng viên xuất sắc A1: năm 2007: 02 người; năm 2008: 03 người; năm 2009: 04 người.

     - Đảng viên xuất sắc 3 năm liền (2007-2009): 02 người.

      - Tại Hội nghị điển hình tiên tiến 03 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” đã có 02 tập thể, 03 đảng viên và 01 quần chúng được tuyên dương; Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2009): có 06 đảng viên và 01 quần chúng được tuyên dương.

      4) Về tồn tại, hạn chế:

      Bên cạnh những thành tích đạt được vừa nêu, cũng còn một vài tồn tại, hạn chế nhất định: Vẫn còn một vài cán bộ đảng viên chưa thật sự gương mẫu trong sinh hoạt; chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm trong công việc, có tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào người khác; chưa thật sự là “cái gương” để quần chúng học tập;  chưa thể hiện tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo trong chuyên môn; chưa chịu khó đào sâu suy nghĩ, còn thụ động trong công việc...đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích chung của Chi bộ, cần phải khắc phục sửa chữa trong thời gian tới.

      5) Phương hướng tới:

      Để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ 1 quyết tâm lãnh đạo toàn thể CBĐV và quần chúng thuộc Chi bộ:

      - Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong thời gian qua,
 không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể gắn với thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao;

      - Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp CBĐV và quần chúng an tâm công tác, giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ; không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; xử lý công việc đảm bảo đạt hiệu quả cao; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu và sử dụng tài sản công; nghiêm túc thực hiện Kế hoạch hành động của từng cá nhân đã đề ra qua học tập tư tưởng, đạo đức HCM;

      - Vận động CBĐV và quần chúng tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp cơ quan phát động;

       - Tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động vào sinh hoạt Chi bộ lệ kỳ.

    Thực hiện tốt các nội dung công việc nêu trên nhằm tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, tập thể CBĐV và quần chúng Chi bộ 1 quyết tâm tiếp tục ra sức phấn đấu để giữ vững danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” trong thời gian tới./.                                                                                                                                                                                 
                                                                            
Nguyễn Thị Yến Chi

Trong Binh An
Trong Binh An
Phơi bàng
Phơi bàng