Ủy ban mặt trận tổ quốc 
20/11/2008 10:01 
 


Tên cơ quan:
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạnh Hóa

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 072. 3857 123   
Email: ubmttqthanhhoa@longan.gov.vn 

Lãnh đạo cơ quan:

01. Ông Phùng văn Chiều - Chủ tịch UBMTTQ huyện.

02. Ông Trần Ngọc Minh -  Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện.

03. Ông Trần Văn Gạnh - Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Cây trái miền nam
Cây trái miền nam
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009