Ủy ban nhân dân huyện 
05/11/2008 18:57 
 


Tên cơ quan:
UBND huyện Thạnh Hóa

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 072. 3857 115;

Fax: 072. 3857 322

Email: thanhhoa@longan.gov.vn

Lãnh đạo cơ quan:

01. Ông Nguyễn Văn Tạo – Chủ tịch UBND huyện

02. Ông Hoa Vinh Tuấn Kiệt – Phó Chủ tịch UBND huyện

Cây trái miền nam
Cây trái miền nam
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009