Thạnh Hóa tổ chức cuộc thi viết chữ đẹp 
06/03/2012 11:06 
 

Ngày 25/02/2012, Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thạnh Hóa tổ chức Hội thi “Viết chữ đẹp” cấp huyện. Có 14 giáo viên và 70 học sinh cấp tiểu học tham dự hội thi lần này.

Các học sinh được tuyển chọn qua hội thi cấp trường tham gia hội thi với nội dung viết một trong những bài văn, thơ trong chương trình tiểu học và mỗi khối lớp thi đề riêng phù hợp với từng khối lớp. Riêng phần thi của giáo viên ngoài việc viết trên giấy các thí sinh còn thể hiện phần thi viết văn bản trên bảng lớp.

Hội thi lần này nhằm góp phần thúc đẩy phong trào “Viết chữ đẹp” của giáo viên,  học sinh tiểu học, nâng cao chất lượng dạy học sinh tập viết. Qua đó, tạo cho học sinh thói quen trao dồi kỹ năng viết chữ, cách trình bày bài viết, giữ sạch tập vở. Từ đó, các em sẽ hình thành và phát triển những phẩm chất tốt như: tính cẩn thận, lòng kiên trì, óc sáng tạo, biết quý trọng và giữ gìn tiếng nói, chữ viết của dân tộc.

Qua hội thi lần này nhằm phát hiện những nhân tố mới và tuyển chọn giáo viên và học sinh tham dự hội thi cấp tỉnh.

Theo đánh giá của ban tổ chức, hội thi lần này các thí sinh có sự chuẩn bị và rèn luyện khá tốt. Chất lượng của bài thi được nâng cao hơn so với những năm trước.

Thanh Truyền (Đài TT Thạnh Hoá) 

Cây trái miền nam
Cây trái miền nam
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009