Hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2013 
01/08/2013 9:20 
Ảnh: Thí sinh đang thi thuyết trình bài giảng 

Trong 2 ngày 18 và 19/7/2013, Hội đồng giáo dục Quốc phòng - An ninh huyện Thạnh Hóa tổ chức Hội thi giáo viên, báo cáo viên bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh năm 2013. Có 36 thí sinh đến từ các xã, thị trấn trong huyện về tham dự.

Mỗi thí sinh đã tri qua 2 phần thi gồm nhận thức, giải đáp những câu hỏi của Ban giám khảo đặt ra có liên quan đến lĩnh vực Quốc phòng - An ninh ở địa phương và thi thuyết trình bài giảng với các chuyên đề về Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 5b ở các xã, thị trấn.

Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp với những kinh nghiệm trong công tác trước nay, hầu hết thi sinh đều thể hiện khá tốt các phần thi của mình.

Đây là Hội thi được tổ chức lần đầu tiên, là dịp để các thí sinh cùng nhau trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong giảng bài. Đồng thời, thông qua đó, đánh giá chất lượng của đội ngũ làm công tác giáo dục kiến thức Quốc phòng - An ninh ở cơ sở. Từ đó, có biện pháp tập huấn, bồi dưỡng thêm để nâng cao công tác giáo dục Quốc phòng - An ninh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

NGỌC NHƯ- Đài TT huyện

Cây trái miền nam
Cây trái miền nam
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009