Hội đồng nhân dân 
05/11/2008 18:57 
 
 


Tên cơ quan: HĐND Huyện Thạnh Hóa

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 072. 3857 197

Fax: 072. 3857 322

Email: thanhhoa@longan.gov.vn

Lãnh đạo cơ quan:

01. Ông Phan Quang Nghiệp –  Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.

02. Ông Nguyễn Văn Mừng - Phó Chủ tịch HĐND huyện.
03. Ông Huỳnh Văn Thắm –  Ủy viên Thường trực HĐND huyện.

Cây trái miền nam
Cây trái miền nam
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009
Đại hội TDTT huyện Thạnh Hóa lần thứ 3 năm 2009