Về việc ủy quyền điều hành, xử lý công việc của UBND huyện từ ngày 18/6/2012 đến ngày 21/6/2012 
18/06/2012 8:12 
 

Được sự đồng ý của UBND tỉnh và Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Đát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện được cử đi công tác Hà Nội từ ngày 18 tháng 6 năm 2012 đến ngày 21 tháng 6 năm 201 2 .

Trong thời gian nêu trên, Chủ tịch UBND huyện ủy quyền cho đồng chí Trần Hoài Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện điều hành, giải quyết công việc của UBND huyện.

UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết để quan hệ làm việc./.

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái