Ủy ban nhân dân 
05/11/2008 18:56 
 

1. Phạm Tấn Hòa – Chủ tịch UBND thị xã 

2. Phan Văn Dững – Phó Chủ tịch UBND thị xã
3. Võ Thị Thanh Giang – Phó Chủ tịch UBND thị xã

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái