Triển khai Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
20/04/2012 14:25 
Quang cảnh hội nghị 

Sáng n gày 20/4/2012 , huyện Mộc Hóa tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9 / 11 / 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và  làm nhiệm vụ quốc tế  ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975.Đại tá Trần Minh Phương- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Bà Võ Thị Thanh Giang- Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

 Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định chế độ trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng đủ 15 năm đến dưới 20 năm, trợ cấp một lần đối với đối tượng dưới 15 năm công tác, chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Theo đó, đối tượng được áp dụng là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối tượng quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, công an, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 1/4/2000 hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, chế độ bệnh binh hàng tháng. Công nhân viên chức quốc phòng, công nhân viên chức công an, công nhân viên chức nhà nước, chuyên gia các ngành đã thôi việc trước ngày 1/1/1995. Cán bộ xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia chiến tranh đã thôi việc, dân quân tự vệ, công an xã do chính quyền cấp xã tổ chức, quản lý đã về gia đình, thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 làm nhiệm vụ đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hàng tháng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Trần Minh Phương- Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Bà Võ Thị Thanh Giang- Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa nhấn mạnh: Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một chính sách hết sức quan trọng của Đảng, Nhà nước. Việc triển khai thực hiện Quyết định này là việc làm nhằm bày tỏ lòng biết ơn và sự quan tâm giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Yêu cầu các ngành liên quan cần quan tâm, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo triển khai sớm nhất trên cơ sở bảo đảm tính chặt chẽ, công khai, minh bạch, không để sai nội dung, sót đối tượng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xét duyệt và báo cáo cơ quan cấp trên theo đúng quy định./.

                                                                                        Hòai Phương

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái