Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết TW8 khóa IX 
15/04/2013 7:21 
: Bí thư huyện ủy Mộc Hóa –Lê Minh Nhựt tặng giấy khen cho các tập thể 
$0 Sáng ngày 12/04/2013, Đồng chí Lê Minh Nhựt- Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa chủ trì hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. $0 $0Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, Đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” ngày càng được nâng lên rõ rệt. Chất lượng chính trị trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên có chuyển biến tích cực, công tác tuyển chọn, giao quân hằng năm đều đạt 100% chỉ tiêu, trong đó tỷ lệ đảng viên nhập ngũ vượt 2,5% chỉ tiêu. Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Các chính sách về an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả, quốc phòng- an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị không ngừng được cũng cố và kiện toàn, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương . $0 $0Kết luận hội nghị, Đồng chí Lê Minh Nhựt- Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn  thể huyện tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả cán bộ, Đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả mục tiêu, quan điểm về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đẩy nhanh phát triển kinh tế gắn với củng cố và bảo đảm quốc phòng an ninh vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang huyện nhà ngày càng chính quy, nề nếp, kỷ luật, đoàn kết thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.$0 $0Dịp này, UBND huyện Mộc Hóa trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong 10 thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.$0 $0Hoài Phương $0
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái