Thị xã Kiến Tường được chia tách từ huyện Mộc Hóa (cũ) theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 18/3/2013, sau khi chia tách địa giới hành chính, thị xã Kiến Tường có 08 đơn vị hành chính, gồm: 05 xã, 03 phường với diện tích tự nhiên 20.458 hécta, 64.589 nhân khẩu.
Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân Tỉnh Long an, do bà Nguyễn Ngọc Hạnh- ủy viên thường trực HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đến khảo sát việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 năm (2011-2013) của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn Thị xã Kiến Tường. Ông Phan Văn Dững- Phó chủ tịch UBND Thị xã, cùng đại diện các phòng chuyên môn tiếp và làm việc với đoàn.
Ngày 27 tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện được quan tâm và có bước chuyển biến mang lại hiệu quả rõ rệt. Thực hiện việc ứng dụng CNTT vào hoạt động của bộ phận “Một cửa” có vai trò hết sức quan trọng, góp phần làm cho hoạt động của cơ quan hành chính hiệu quả hơn, tính công khai, minh bạch của hành chính được thể hiện tốt hơn,
Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh, huyện Mộc Hóa đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012 với 08 nội dung/27 tiêu chí. Đánh giá kết quả thực hiện năm, huyện thực hiện đạt cả 08 nội dung/27 tiêu chí, trong đó nhiều nội dung đạt kết quả cao, chất lượng tốt như:
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái