Quỹ tín dụng Thị trấn Mộc Hóa Đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2012 
29/01/2013 14:12 
Bà Nguyễn Thu Hà- Gíam đốc Qũy TDND báo hoạt động năm 2012 

Sáng ngày 29/01/2013, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên thường niên năm 2012 tổng kết hoạt động và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2012, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Hóa hoạt động đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo- giải quyết việc làm và phát triển kinh tế tại địa phương. Qũy tín dụng hiện có 26 cổ phần thường xuyên, vốn góp 480 triệu đồng, tăng 100 triệu đồng so với năm 2011. Có trên 3 ngàn 100 thành viên cổ phần xác lập, tăng trên 300 thành viên, tổng vốn góp gần 157 triệu đồng. Qũy hiện có tổng nguồn vốn  trên 23 tỷ 300 triệu đồng, theo đó hoạt động cho vay vốn phát triển sản xuất ngày càng được mở rộng, tổng doanh số cho vay trong năm gần 13 tỷ đồng. Cơ cấu dự nợ cho vay chủ yếu tập trung vào các lĩnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sản xuất nông nghiệp và cho vay phục vụ sinh hoạt đời sống. Do đó đã góp phần tạo việc làm cho lao động trên địa bàn và giúp cho 30 hộ thoát nghèo.

Trong năm 2013 này, Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Mộc Hóa huyện Mộc Hóa đề đưa ra một số chỉ tiêu phấn đấu như đẩy mạnh công tác huy động vốn, đảm bảo nguồn vốn chi trả kịp thời, đầu tư có hiệu quả, nguồn vốn huy động tại chổ chiếm 80% trên tổng nguồn vốn đầu tư. Dư nợ đạt 16 tỷ đồng, đầu tư tín dụng an toàn, hiệu quả, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1% trên tổng dư nợ..,/.

Hoài Phương

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái