Những kết quả nổi bật phong trào thi đua “Dân vận khéo” 
09/11/2012 7:35 
Nhân dân xã Bình Hiệp đóng góp tiền, ngày công làm đường GTNT 

Trong những năm qua, công tác thi đua “ Dân vận khéo” được Huyện ủy Mộc Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và Uỷ ban nhân dân huyện đã phát động cả hệ thống chính trị thi đua thực hiện. Thông qua việc quán triệt chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chương trình hành động của Huyện ủy về phát động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, phối hợp với các đoàn thể tổ chức triển khai đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn về các nội dung thi đua  “ Dân vận khéo”, nhằm mục tiêu hướng đến thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Dân vận của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội. 3 năm qua, toàn huyện đã tổ chức được 216 cuộc tuyên truyền, phổ biến, triển khai việc thực hiện các nội dung thi đua Dân vận khéo, với gần 17 ngàn 500 lượt người dự. Công tác tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng trong cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân cũng được lồng ghép vào các hội nghị, hội thảo từ huyện đến cơ sở và khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của việc thực hiện các nội dung thi đua Dân vận khéo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Theo đó, các nội dung thi đua “khéo” đã phát huy được sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện “Dân vận khéo” .

Nổi bật là “khéo” thiết lập các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức pháp luật cho các tầng lớp nhân dân. Cụ thể, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong thời gian qua đã giúp chính quyền địa phương, nhân dân từ huyện đến cơ sở xác định được nhiệm vụ trọng tâm. Việc đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua các bản tin của hệ thống truyền thanh của huyện, sinh hoạt tuyên truyền pháp luật, xây dựng các tiểu phẩm theo từng chủ đề qua việc thực hiện các mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật ở Thị trấn Mộc Hóa về vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội; xã Bình Hòa Trung với mô hình về đất đai, hôn nhân gia đình; xã Tân Lập với mô hình an toàn giao thông; xã Bình Hiệp với mô hình không còn người tham gia buôn lậu qua biên giới…Bên cảnh đó, chất lượng quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, thị , cơ quan cũng được nâng cao và từng bước hình thành, mở rộng các túi sách pháp luật ở các tổ dân cư, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của các tầng lớp nhân dân.

Kế đến là “khéo” vận động các tầng lớp nhân dân tự nguyện tham gia vào các tổ chức chính trị- xã hội, các hội quần chúng theo nhu cầu, sở thích, trong khuôn khổ pháp luật. Hàng năm có trên 3 ngàn đoàn viên, hội viên mới kết nạp, nâng tổng số đoàn viên, hội viên của các tổ chức hội trong toàn huyện có trên 60 ngàn hội viên, chiếm 78% dân số. Thực hiện Dân vận khéo, các tổ chức Hội luôn bám sát nhiệm vụ của địa phương, lấy việc đáp ứng lợi ích thiết thực của đoàn viên , hội viên và các tầng lớp xã hội làm mục tiêu để phát động phong trào thi đua yêu nước, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, ngày vì người nghèo, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…Mở rộng, nâng cao chất lượng tổ chức “ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư. Phát huy vai trò của các nhân tiêu biểu trong cộng đồng nhằm thu hút chức sắc, chức việc,tín đồ các tôn giáo, nhân dân tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, phát triển và mở rộng thông qua việc kiện toàn các tổ chức Hội Cựu Thanh niên xung phong, Khuyến học, Cựu giáo chức, Nạn nhân chất độc màu da cam/đioxin, Thân nhân kiều bào, Luật gia… đã làm phong phú thêm các phong trào mang tính tự giác trong các tầng lớp nhân dân. Xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân gắn với việc thực hiện công tác tuyên truyền vận động, sự đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận chính quyền ở địa phương, các phong trào thi đua, cuộc vận động từng bước đi vào cuộc sống của nhân dân, đã giúp cho việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân đạt được một số kết quả nhất định.

Song song đó, nhiều mô hình Dân vận khéo cũng đã mang lại hiệu quả thiết thực, có ích cho nước, có lợi cho dân. Đặc biệt là “ khéo” vận động nhân dân hiến đất và đóng góp gần 29 tỷ đồng xây dựng 241 công trình giao thông nông thôn, nước sạch, điện thắp sáng, đê bao ngăn lũ và các công trình văn hóa … Vận động quỹ khuyến học được gần 1 tỷ 300 triệu đồng, quỹ vì người nghèo được gần 4 tỷ 700 triệu đồng, xây dựng 276 căn nhà đại đàon kết, cấp 58 suất học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó học tốt. Huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện công tác xã hội từ thiện, xã hội hóa chăm lo cho người nghèo được gần 22 tỷ đồng, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương./.

Hoài Phương

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái