Lịch sử 
05/11/2008 18:56 
 

Lịch sử hình thành

Trong tổng thể đồng bằng sông Cửu Long, Đồng Tháp Mười là một vùng đất có nhiều nét đặc thù về tự nhiên, kinh tế - xã hội và có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Với diện tích tự nhiên 2.296km2 chiếm gần ½ vùng Đồng Tháp Mười, Mộc hoá xưa kia là vùng đất toàn đầm lầy và cỏ dại, xen lẫn với những khu rừng tràm bạt ngàn, là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật quý hiếm như; cọp, voi, nai, khỉ, heo rừng, sấu, chim, cá, rùa, rắn… Trải qua các thời kỳ lịch sử vùng đất này đã có nhiều thay đổi về tổ chức và địa giới hành chánh:

- Năm 1838, vùng đất này thuộc phủ Tây Ninh, gồm 2 huyện Tân Ninh và Quang Hoá có 7 tổng, 56 thôn.

- Năm 1867, tổng Mộc Hoá ra đời với 5 tổng khác thuộc Khu Tham biện Quang Hoá.

- Tháng 6/1871, Mộc Hoá thuộc tỉnh Định Tường.

- Năm 1914, chính quyền thuộc địa Pháp lập “Tổng lớn Mộc Hoá” gồm 21 làng.

- Năm 1916, quận Mộc Hoá được thành lập trực thuộc tỉnh Tân An.

- Ngày 17/2/1956, chính quyền Mỹ- Diệm tách Mộc Hoá khỏi tỉnh Tân An để thành lập tỉnh Mộc Hoá theo sắc lệnh số 21/NV.

- Ngày 22/10/1956, Ngô Đình Diệm lại ban hành sắc lệnh 145/NV đổi tỉnh Mộc Hoá thành tỉnh Kiến Tường bao gồm tỉnh lỵ Kiến Tường và 4 quận; Châu Thành, Kiến Bình, Tuyên Nhơn, Tuyên Bình.

- Đối sách với địch, tháng 4/1957, chính quyền cách mạng cũng tách Mộc Hoá ra khỏi tỉnh Tân An và thành lập một đơn vị hành chánh cấp tỉnh lấy tên là tỉnh Kiến Tường và chia ra 4 vùng tương ứng với 4 quận của địch:

+ Vùng 2 tương ứng với quận Châu Thành.

+ Vùng 4 tương ứng với quận Kiến Bình.

+ Vùng 6 tương ứng với quận Tuyên Nhơn.

+ Vùng 8 tương ứng với quận Tuyên Bình.

- Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975), tỉnh Kiến Tường có 29 xã, thị trấn và khoảng 120.000 dân.

- Tháng 3/1976, tỉnh Kiến Tường được sáp nhập với tỉnh Long An và trở thành một huyện của tỉnh Long An với tên gọi mới là huyện Mộc Hoá. Huyện Mộc Hoá lúc đó bao gồm 5 huyện vùng Đồng Tháp Mười (thuộc tỉnh Long An) và có diện tích tự nhiên 2.296km2 với 21.390 hộ và khoảng 130.000 dân.

- Tháng 3/1978, huyện Mộc Hoá được tách ra thành 2 huyện Mộc Hoá và Vĩnh Hưng, huyện Mộc Hoá lúc này còn 18 xã và 1 thị trấn.

- Tháng 11/1980, một phần đất của huyện Mộc Hoá lại được tách ra để thành lập huyện Tân Thạnh. Huyện Mộc Hoá lúc này còn 14 xã và 1 thị trấn. Tháng 6/1989, một phần đất của huyện Tân Thạnh và huyện Mộc Hoá được tách ra để thành lập huyện mới Thạnh Hoá. Huyện Mộc Hoá lúc này còn 12 xã và 1 thị trấn.

- Tháng 3/1994, một phần đất của huyện Vĩnh Hưng và huyện Mộc Hoá được tách ra để thành lập huyện mới Tân Hưng. Lúc đó, huyện Mộc Hoá chỉ còn hơn 50 ngàn ha đất tự nhiên gồm 12 xã, 1 thị trấn.

- Đến năm 2000, huyện Mộc Hoá có 12 xã và 1 thị trấn với 54 ấp, khu phố, gồm 14.085 hộ và 65.108 nhân khẩu, mật độ dân số 129 người/km2, là một trong những huyện có mật độ dân số thưa trong tỉnh
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái