Hiện nay trên địa bàn thị xã đã thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2013-2014 được trên 10.000 ha, năng suất ước đạt 70-80 tạ/ha, nông dân có lãi từ 20-25 triệu đồng/ha. Các xã vùng gò như Bình Hiệp, Bình Tân, Thạnh Trị nông dân tranh thủ xuống giống sau khi thu hoạch lúa vụ Đông Xuân được 235 ha đây là cầu nối để sâu bệnh lây lan và gây hại cho vụ Hè Thu chính vụ.
Vụ Đông Xuân 2013-2014 trên địa bàn thị xã Kiến Tường gieo sạ được 14.830 ha đạt 99,7% so với kế hoạch. Đến nay lúa ở giai đoạn làm đòng 1.200 ha; trổ trên 4.300 ha; chín 4.100 ha; thu hoạch gần 6.000 ha. Năng suất 70-75 tạ/ha. Nông dân sản xuất các loại giống chủ yếu như: OM 4900, OM 6976, Nàng hoa 9 và các giống khác như IR 50404, OM 6162…
Trong năm 2013, trên địa bàn thị xã tổng diện tích gieo sạ lúa trên 30.300 ha tăng 2.800 ha; năng suất đạt 58 tạ/ha đạt 105%; sản lượng đạt trên 175.000 tấn đạt 116% so với kế hoạch. Lợi nhuận cả năm khoảng 20 triệu đồng/ha.
Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã trong tháng 12 năm 2013 ước đạt 10 tỷ 403 triệu đồng, lũy kế từ đầu năm đến nay là 131 tỷ 673 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch. Nhìn chung các cơ sở sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, hiện nay đang vào thời điểm cuối năm nên các cơ sở tăng cường hoạt động sản xuất, đáp ứng nhu cầu hàng hóa tiêu dùng của người dân.
Tổng số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Kiến Tường theo kế hoạch phân bổ là 143 công trình. Tính đến tháng 12/2013 đã triển khai thực hiện được 136 công trình đạt 95% theo kế hoạch; Tổng giá trị khối lượng thực hiện gần 220 tỷ đồng; giá trị giải ngân ước thực hiện trên 193 tỷ đồng.
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái