Học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 
08/05/2013 10:57 
Đồng chí Nguyễn Kim Trinh- Phó Bí thư huyện ủy Mộc Hóa phát biểu tại hội nghị 

Ngày 07/05/2013,  Huyện Uỷ Mộc Hóa tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Qua 4 đĩa chiếu DVD, các đại biểu được nghe Phó giáo sư- Tiến sĩ Phạm Ngọc Anh – Phó viện Trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng trình các nội dung về  phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao dân chủ và kỷ luật, chính Người là một tấm gương mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân. Người luôn phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “ quan cách mạng”, phê phán những biễu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ…                 

Đồng chí Nguyễn Kim Trinh- Phó bí thư Huyện ủy Mộc Hóa nhấn mạnh “Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ cương của xã hội. Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm,chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

Theo kế hoạch, việc học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 sẽ được các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Mộc Hóa triển khai học tập đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công thức, viên chức tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”./.

Hoài Phương

Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái