Tên thủ tục: Thủ tục tiếp dân của Chủ tịch UBND các huyện, thị xã
Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lệ phí:
Không
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: Thời gian tiếp công dân từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần tại Bộ phận Tiếp công dân của Văn phòng HĐND-UBND thị xã (trừ ngày nghỉ, ngày lễ) - Sáng: từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 30 phút, - Chiều: từ 13 giờ phút đến 17 giờ 00. Thời hạn giải quyết: trong ngày làm việc
Quy trình thủ tục:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1:  Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thì trực tiếp đến Bộ phận Tiếp dân của Văn phòng HĐND-UBND thị xã.

+ Bước 2: Tiếp công dân.

* Yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ tùy thân:

* Ghi chép những nội dung công dân trình bày, nhận những tài liệu liên quan đến nội dung trình bày (nhận đơn thư, nếu có).

+ Bước 3: Công dân ký xác nhận những nội dung đã trình bày.

+ Bước 4: Ghi vào sổ theo dõi việc tiếp công dân.

Thành phần nhận hồ sơ:
- Đơn khiếu nại hoặc đơn tố cáo (nếu có)
- Hồ sơ có liên quan đến nội dung đơn của người dân (nếu có)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thông tin liên hệ: Lê Văn Tính - Văn Phòng HĐND và UBND thị xã. ĐT:0723 840957
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Bonsite, cây cảnh
Bonsite, cây cảnh
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp
trong ngày khai trương
Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp trong ngày khai trương
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Nghi thức tế văn tại lễ giỗ Đốc Binh Kiều
Cây trái
Cây trái