Giới thiệu
Toàn huyện Cần Giuộc với diện tích 210,198 km2, dân số 172.329 người, mật độ dân số 820 người/km2 (năm 2012); được chia thành 17 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó thị trấn Cần Giuộc là trung tâm kinh tế, chính trị và văn hoá của huyện. Các đơn vị còn lại là: xã Phước Lý, xã Long Thượng, xã Phước Hậu, xã Phước Lâm, xã Mỹ Lộc, xã Tân Kim, xã Trường Bình, xã Thuận Thành, xã Long An, xã Long Phụng, xã Đông Thạnh, xã Tân Tập, xã Phước Vĩnh Đông, xã Phước Vĩnh Tây, xã Long Hậu, xã Phước Lại.
Văn hóa - Thể thao
Thực hiện Chương trình số 80/CTPH-UBND ngày 28/9/2012 giửa Ủy ban nhân dân 02 huyện Cần Giuộc và Bình Chánh về việc chương trình hợp tác phát triển Kinh tế, Xã hội - An ninh quốc phòng và Kế hoạch phối hợp số 14/KHPH-TTVH ngày 20/9/2013 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao hai huyện về việc tổ chức hoạt động Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục Thể thao.
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi