Giới thiệu
Nằm cạnh tỉnh lộ 835 thuộc địa phận xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc là một ngôi chùa đã nổi tiếng từ lâu trong lịch sử văn học: Chùa Tôn Thạnh – một di tích lịch sử đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng cấp quốc gia ngày 27/11/1997 (theo quyết định số 2890-VH/QĐ).
Văn hóa - Thể thao
Thực hiện Chương trình số 80/CTPH-UBND ngày 28/9/2012 giửa Ủy ban nhân dân 02 huyện Cần Giuộc và Bình Chánh về việc chương trình hợp tác phát triển Kinh tế, Xã hội - An ninh quốc phòng và Kế hoạch phối hợp số 14/KHPH-TTVH ngày 20/9/2013 của Trung tâm Văn hóa – Thể thao hai huyện về việc tổ chức hoạt động Văn hóa, Văn nghệ - Thể dục Thể thao.
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi