Thường trực HĐND huyện Cần Giuộc tổ chức họp giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn - Lần thứ 3 
29/10/2013 13:56 
 

   Ngày 18/10/2013 , Thường trực HĐND huyện đã tiến hành Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn để đánh giá công tác quí III / 2013. Đồng chí Phạm Hồng Kim- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

   Thành phần tham dự hội nghị: Thường trực HĐND huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Đại diện Ban Thường trực UB MTTQVN, Tổ Trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện, Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện và Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn.

   Tại buổi giao ban, các đại biểu đã nghe báo cáo của Thường trực HĐND huyện. Theo đó trong quý III/2013, các địa phương đã thực hiện cơ bản kế hoạch, nội dung chương trình các kỳ họp đề ra, đảm bảo tổ chức kỳ họp thường kỳ giữa năm theo quy định; ban hành các nghị quyết theo thẩm quyền, duy trì tốt hoạt động thường xuyên giữa 2 kỳ họp. Các ban HĐND huyện thực hiện giám sát theo chương trình đề ra, tăng cường hoạt động khảo sát thu thập thông tin giữa các địa phương. Đặc biệt điểm mới trong hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã là ngoài việc giám sát theo nghị quyết của HĐND giao đã tích cực giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri và các vụ việc theo đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị vì vậy nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri mang tính chất phức tạp đã được giải quyết kịp thời, gây dựng lòng tin với nhân dân.

   Cũng trong buổi giao ban, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp HĐND. Cụ thể, như tại hội nghị  có 9 ý kiến phát biểu trao đổi kinh nghiệm của Thường trực HĐND các xã, thị trấn về kinh nghiệm trong việc lắng nghe ý kiến của cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa; về vấn đề nâng cao năng lực của đại biểu HĐND để tổ chức thành công các buổi tiếp xúc cử tri. ..

   Bên cạnh những kết quả, kinh nghiệm có được, các đơn vị cũng bày tỏ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND, các ý kiến kiến nghị của cử tri như: Một số đại biểu HĐND chưa quan tâm phát hiện vấn đề, chủ động thực hiện quyền chất vấn đại biểu HĐND tại kỳ họp còn ít; việc thông tin kết quả tới cử tri chủ yếu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp nên không đảm bảo tính thời sự; một số nội dung đại biểu HĐND trả lời còn chung chung, chưa đưa ra giải pháp cụ thể để giải quyết thỏa đáng những thắc mắc của cử tri…

   Kết luận tại hội nghị giao ban, đồng chí Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những cách làm mới, sáng tạo của Thường trực HĐND các xã, thị trấn, khuyến khích các đơn vị cần phải tích cực đưa ra những giải pháp hay để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp HĐND trong thời gian tới. Điều này chính là để thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu HĐND với các cử tri. Tăng cường học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để vận dụng vào thực tế qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, xứng đáng với sự kỳ vọng và tin tưởng của nhân dân.

Thanh Diệu

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi