Hội nghị sơ kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2011 
22/03/2012 22:40 
 

   Ngày 22/3/2012, UBND huyện Cần Giuộc tổ chức hội nghị Sơ kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2011 và đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2012.

   Trong năm qua, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa 8 của Đảng về: “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện Cần Giuộc đã tích cực chủ động làm tốt vai trò tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện, có kế hoạch cụ thể, cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ ở các ngành các cấp, sự đồng thuận trong nhân dân, chính vì vậy phong trào TDĐKXDĐSVH ở huyện Cần Giuộc trong năm 2011 đã gặt hái được những kết quả tích cực, mang lại hiệu quả cao cho phong trào. Toàn huyện có 78 ấp, khu phố, thì đến nay đã có 77/78 được công nhận ấp, khu phố văn hóa. Cuối năm 2011, được tỉnh công nhận 1 xã văn hóa. Tỷ lệ đăng ký cơ quan văn hóa, nếp sống văn minh năm 2011 đạt 100%, cuối năm qua phúc tra đạt hơn 97%. Phong trào đã trở thành nề nếp trong nhiều năm qua. Các đơn vị tiêu biểu như: Văn phòng HĐND-UBND, huyện đội, công an, văn phòng Huyện ủy…Qua phong trào TDĐKXDĐSVH đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình như: công an huyện với mô hình “Tiếng kẻng báo động gắn với đường dây điện thoại báo tin tuần tra vây bắt tội phạm”, “Ánh sáng phòng chống tội phạm”…; Hội nông dân với mô hình “Gia đình nông dân văn hóa”; Hội phụ nữ với mô hình “Gia đình 4 chuẩn mực không phạm tội và tệ nạn xã hội”, … Qua các mô hình, phong trào đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu như: bà Mai Thị Phú ở Thị trấn Cần Giuộc, ông Đỗ Văn Ba ở xã Phước Lại, ông Đặng Phước Mỹ ở xã Phước Hậu, …  Có thể nói, phong trào TDĐKXDĐSVH ở Cần Giuộc trong năm qua đã thật sự đạt được nhiều kết quả phấn khởi.

   Trong năm 2012, Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động TDĐKXDĐSVH khu dân cư, nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa đã đạt được. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa chuẩn mực, gắn phong trào với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, …

  Phương Cảnh – Diệu Huy

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi