Dân số ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội địa phương 
21/05/2013 11:25 
 

   Cần Giuộc có dân số trên 180 ngàn người, là huyện có quy mô dân số đông đứng hàng thứ 02 toàn tỉnh Long An , với cơ cấu dân số trẻ, số phụ nữ bước vào độ tuổi sinh đẻ ở mức cao trên 33 ngàn. Tiềm năng gia tăng dân số còn đang là vấn đề tìm ẩn. Số trẻ sinh hàng năm bình quân trên 2500 trẻ, nếu tốc độ sinh đẻ như hiện nay, cứ mỗi 3 năm tới đây Cần Giuộc sẽ có thêm 1 xã mới.

   Trong nhiều năm qua địa phương đã có nhiều nổ lực thực hiện công tác giảm sinh, giảm sinh con thứ ba từng bước ổn định quy mô dân số, toàn huyện có trên 70 % cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện các biện pháp ngừa thai, thực hiện mỗi cặp vợ chồng có từ một đến hai con như một chuẩn mực xã hội. Tuy nhiên quá trình thực hiện còn nhiều khó khăn, một bộ phận khá phổ biến trong cộng đồng còn muốn sinh nhiều con, muốn có trai có gái, đặt biệt là cộng đồng dân cư khu vực vùng hạ của huyện, phụ nữ trẻ còn đẻ nhiều con. Nếu tính chi phí cơ bản cho một đứa trẻ từ khi chào đời đến tuổi trưởng thành có công việc ổn định là một số tiền không nhỏ; trong khi đó kinh tế hộ gia đình phát triển chưa ổn định. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc học, công ăn việc làm của các thành viên như Thất học, thiếu công ăn việc làm, dinh dưỡng không đủ, nghèo đói và bệnh tật luôn là cái vòng lẩn quẩn.

   Sự gia tăng nhanh về Dân số đã, đang và sẽ gây ra sức ép lớn về nhiều mặt mà nghị quyết lần thứ IV của BCH TW Đảng khóa VII đã chỉ rỏ” Sự gia tăng dân số quá nhanh là một trong những nguyên nhân quan trọng, cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, gây khó khăn lớn trong việc cải thiện đời sống, hạn chế điều kiện phát triển trí tuệ, văn hóa và thể lực giống nòi, xu hướng này cứ tiếp tục diển ra thì tương lai không xa, đất nước ta sẽ đứng trước khó khăn rất lớn, thậm chí những nguy cơ về nhiều mặt”.

   Hiện nay Cần Giuộc đang đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng mô hình xã, thị trấn không có người sinh con thứ trở lên, từng bước ổn định quy mô dân số và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án nâng cao chất lượng dân số, góp phần cải thiện công tác DS-KHHGĐ ở địa phương trong năm và những năm sau đó./.
                                                                                                     Trúc Linh

Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi