Tên thủ tục: Giải quyết khiếu nại lần đầu
Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Lệ phí:
không.
Thời gian tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ: * Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ). . Sáng: từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút. . Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. - Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phứt tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phứt tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý giải quyết.
Quy trình thủ tục:

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại từ tổ chức và công dân tại UBND huyện, thị xã và các phòng ban chuyên môn của UBND huyện, thị xã.

+ Bước 2: Kiểm tra, nghiên cứu hồ sơ.

+ Bước 3: Gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người khiếu nại, người bị khiếu nại, để làm rõ nội dung khiếu nại.

+ Bước 4: Tổ chức thẩm tra, xác minh thu thập chứng cứ.

+ Bước 5: văn bản trả lời về việc giải quyết khiếu nại hoặc báo cáo kết quả xác minh kiến nghị trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã ban hành quyết định giải quyết.

+ Bước 6: Công bố công khai và thông báo kết quả giải quyết khiếu nại cho đương sự.

 

Thành phần nhận hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại.
+ Giấy ủy quyền (nếu có);
+ Các chứng cứ liên quan kèm theo.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thông tin liên hệ:
Các biểu mẫu (download):
Trở về trang trước
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Đại hội Đảng bộ huyện Cần Giuộc lần thứ X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Hội đồng nhân dân huyện Cần Giuộc kỳ họp thứ 8 khóa X
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cần Giuộc quê tôi
Cần Giuộc quê tôi