Đất và người Bến Lức
Đất và người Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Hoạt động về nguồn
Hoạt động về nguồn
Kết quả thực hiện Chương trình huy động mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn huyện Bến Lức 10 năm (2001 – 2010) 
28/07/2010 10:39 
 

    Bến Lức là một trong những huyện phía nam của tỉnh Long An, có vị trí tiếp giáp với Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là cửa ngõ phía Bắc của các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, với diện tích 289 km2, chiếm 6,6% toàn tỉnh, dân số 146.273 người. Địa bàn trải dài theo trục giao thông quan trọng của cả nước với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương dài 14,9 km và Quốc lộ 1A 14,5 km... Cùng với mạng lưới giao thông thủy như sông Vàm Cỏ Đông, sông Bến Lức đi Chợ Đệm đã kết nối Bến Lức với TP.HCM và địa bàn kinh tế trọng điểm phía nam. Đây là lợi thế so sánh của huyện trong giao lưu kinh tế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là ở lĩnh vực thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

    Với vai trò là huyện động lực vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, huyện Bến Lức đã tập trung mọi nổ lực thực hiện chương trình phát huy mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trọng điểm (giai đoạn 2001 – 2010), kết quả 10 năm qua: tăng trưởng GDP bình quân 19,5%/năm (chiếm tỷ trọng 27% /tổng GDP toàn tỉnh) trong đó GDP bình quân của ngành công nghiệp – xây dựng đạt 23,3%. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp – thương mại dịch vụ - nông nghiệp; cụ thể năm 2000 công nghiệp chiếm 59%, nông nghiệp 26%, thương mại dịch vụ 15%, đến năm 2010 công nghiệp 77,6%, thương mại dịch vụ 17,4%, nông nghiệp 5%. Bình quân thu nhập đầu người đến năm 2010 là 48 triệu đồng/năm tăng 5,6 lần so với năm 2000.

    Đạt được kết quả trên là do UBND huyện đã chủ động quy hoạch sử dụng đất từ 2002 đến năm 2010 và quy hoạch đô thị mới Bến Lức để làm cơ sở cho việc định hướng phát triển công nghiệp và dân cư đô thị đến năm 2010. Đồng thời với chính sách thu hút đầu tư của tỉnh và việc tập trung triển khai chương trình phát huy mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trọng điểm đã tạo cơ hội thu hút nhiều dự án đầu tư trên địa bàn. Tính đến 6/2010, toàn huyện có 14 dự án khu, cụm công nghiệp được UBND tỉnh cho chủ trương tiếp nhận đầu tư với diện tích 1.936ha, đã triển khai bồi thường được 1.026 ha đạt 53% chỉ tiêu, đã san lắp mặt bằng và xây dựng hạ tầng 465 ha đạt 24% chỉ tiêu; có 13/26 khu dân cư, đô thị đã được triển khai bồi thường với diện tích 831ha đạt 55,48% chỉ tiêu, đã xây dựng và san lắp mặt bằng được 9 dự án với diện tích 382 ha đạt 25,5% chỉ tiêu.

    Tình hình đầu tư trong nước có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay trên địa bàn huyện có 1.129 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký kinh doanh là 7.197 tỷ đồng (chiếm 22% số lượng doanh nghiệp và 11% vốn đăng ký so với toàn tỉnh) Về đầu tư nước ngoài, tính đến nay có 63 doanh nghiệp nước ngoài được cấp phép đầu tư với tổng vốn 888,511 triệu USD (chiếm 23% số lượng doanh nghiệp và 39% vốn đăng ký so với toàn tỉnh).

    Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh 10 năm qua trên địa bàn huyện Bến Lức đã huy động được 19.604 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trong đó tập trung đầu tư hệ thống giao thông, cấp nước, điện, bưu chính viễn thông; hạ tầng khu, cụm công nghiệp và dân cư đô thị… làm cho hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của huyện phát triển khá nhanh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn trước mắt.  

    Về giao thông: Trung ương đầu tư mở rộng quốc lộ 1A, đầu tư mới đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương, đường Quốc lộ N2; Tỉnh đầu tư 23 công trình giao thông với tổng mức đầu tư là 321 tỷ đồng; đã hình thành và phát triển cảng BourBon, cảng Cẩm Nguyên từ nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp với tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng đạt hơn 1 triệu tấn trong năm 2009. Mạng lưới giao thông phát triển tạo nên sự liên hoàn kết nối các đô thị, khu cụm công nghiệp của huyện Bến Lức với các huyện trong vùng kinh tế trọng điểm đã tạo bước đột phá thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện.

    Về cấp nước: tỉnh đã đầu tư trên địa bàn huyện nhà máy cấp nước Gò Đen với công suất 15.000 m3 /ngày đêm, nguồn đầu tư của doanh nghiệp là nhà máy cấp nước của công ty Hoàng Long Long An với công suất 7.000 m3 /ngày đêm, bên cạnh đó chương trình nước sạch từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và nguồn ngân sách huyện bố trí đã đáp ứng được 95% hộ dân có nước sạch sử dụng.

    Về bưu chính viễn thông: được trang bị công nghệ cao hiện đại với chất lượng đồng bộ, nối mạng viễn thông hoàn chỉnh đến tất cả các tỉnh trong nước và quốc tế

    Về đầu tư kết cấu hạ tầng các khu,cụm công nghiệp và dân cư đô thị: 10 năm qua toàn huyện đã huy động 12.685 tỷ đồng (chiếm 65% tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn huyện) của các dự án đầu tư, để hình thành nên các khu, cụm công nghiệp và các khu đô thị mới, đây là nguồn vốn quan trọng quyết định đến tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn huyện

    Bên cạnh những thành tựu đạt được việc triển khai thực hiện chương trình trong 10 năm qua trên địa bàn huyện còn một số tồn tại, hạn chế sau:

    - Kinh tế tăng trưởng cao, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; kinh tế phát triển chưa bền vững, tình hình ô nhiểm môi trường ngày càng nghiêm trọng nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh được phân bố theo tuyến Quốc lộ 1A, tuyến Tỉnh lộ mà trước đây chưa có quy hoạch chi tiết khu, cụm công nghiệp, nên không thể xây dựng các khu xử lý nước thải tập trung

    - Công tác quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất chưa chặt chẽ, chưa được điều chỉnh bổ sung kịp thời, làm ảnh hưởng đến việc tiếp nhận và thu hút đầu tư, tỷ lệ lắp đầy khu cụm công nghiệp, dân cư đô thị còn đạt thấp, nhiều dự án treo kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của dân cư trong vùng quy hoạch.

    - Tình hình đầu tư hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp: nguồn điện bị quá tải không đáp ứng yêu cầu sản xuất, chưa có khu xử lý rác thải tập trung nên huyện gặp rất nhiều khó khăn trong việc xử lý rác thải công nghiệp và dân sinh.

    - Cơ chế chính sách chưa đồng bộ còn nhiều bất cập nhất là công tác kê biên bồi thường giải phóng mặt bằng. Tái định cư còn nhiều khó khăn phức tạp một số dự án chưa chuẩn bị tốt khu tái định cư làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân bị thu hồi đất và tiến độ triển khai dự án, ngoài ra do ảnh hưởng của việc tăng dân số cơ học gây không ít khó khăn cho địa phương về an ninh trật tự, nhà ở, trường học, chăm sóc sức khỏe và các điều kiện an sinh khác,…

    Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát huy mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trọng điểm trên địa bàn huyện Bến Lức giai đoạn (2011 - 2015); Trước tiên phải hoàn chỉnh qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 để làm căn cứ cho xây dựng kế hoạch 5 năm 2011 - 2015; xây dựng chương trình huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2015 đồng thời kiến nghị tỉnh hỗ trợ huyện các vấn đề sau:

    - Tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đầu tư của các doanh nghiệp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Rà soát, đánh giá để xem xét thu hồi các dự án đầu tư chậm triển khai; đồng thời đề nghị bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 để làm cơ sở tiếp nhận thu hút đầu tư các dự án trong thời gian tới.

    - Về đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội kiến nghị tỉnh:

    + Về giao thông: tiếp tục đầu tư các tuyến giao thông đối ngoại trong vùng kinh tế trọng điểm, hệ thống đường nội thị Thị trấn Bến Lức (đường Nguyễn Văn Nhâm, đường Bà Chánh Thâu, đường Huỳnh Châu Sổ, đường Trần Thế Sinh…) để nâng tiêu chí về giao thông của đô thị loại IV và hệ thông giao thông kết nối với các xã phụ cận để đạt tiêu chí đô thị loại III trong 5 năm tới, đầu tư hệ thống đường đô thị để hình thành Thị trấn mới Gò Đen đạt đô thị loại V,…

    + Về điện: nâng cấp trạm Bến Lức từ 65 MVA lên 80 MVA và đầu tư mới một trạm 110KV để đảm bảo cung cấp điện phục vụ sản xuất công nghiệp.

    + Về vệ sinh môi trường: đây là vấn đề bức xúc kiến nghị tỉnh đầu tư bãi xử lý rác thải 7,6 ha tại xã Lương Hòa để giải quyết rác thải công nghiệp và dân sinh trên địa bàn. Hàng năm thực hiện việc quan trắc chất lượng nước sông Vàm Cỏ Đông, sông Bến Lức, đồng thời hỗ trợ huyện kiểm tra, kiểm soát công tác bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về môi trường. Có cơ chế, chính sách di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp phân bố theo tuyến trước đây vào các khu cụm công nghiệp.

    + Sớm có cơ chế về vốn để đầu tư khu tái định cư tập trung nhằm giải quyết tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa bởi các dự án phúc lợi, công cộng do Trung ương, Tỉnh, Huyện đầu tư trên địa bàn.

    Nhiệm vụ huy động mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trọng điểm trong 5 năm tới là hết sức nặng nề nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, sự điều hành của Nhà Nước, sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ tích cực và điều hành tập trung của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất định Chương trình huy động mọi nguồn lực đầu tư vùng kinh tế trên địa bàn huyện Bến Lức giai đoạn 2011 - 2015 sẻ tiếp tục giành nhiều thắng lợi mới.

                                                                               TVT (Phòng TC-KH)