Đất và người Bến Lức
Đất và người Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Khu Hành Chính Huyện Bến Lức
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Thị trấn Bến Lức trên đường đổi mới
Hoạt động về nguồn
Hoạt động về nguồn
Ban dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới 
03/10/2013 15:23 
Ông Huỳnh Văn Thừng – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy 

    Sáng ngày 3/10/2013, Ban vân dận Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới cho 70 đại biểu là Trưởng, phó và cán bộ phụ trách công tác dân vận tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc trên địa bàn huyện Bến Lức. Ông Huỳnh Văn Thừng – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

    Tham gia lớp bồi dưỡng các đại biểu được quán triệt 3 nội dung chính:  Công tác dân vận của Đảng trong xây dựng nông thôn mới; Thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; Khái quát về xây dựng mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho  đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở tiếp thu thêm các nội dung về công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới; có thêm nhiều thông tin về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ Hội trực tiếp tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh./.

Việt Hằng – Kim Phượng