Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Trưởng đại diện Tổng Cục thuế phía Nam thăm và làm việc tại Cục thuế tỉnh Long An. 
28/08/2009 14:51 
Cục thuế tỉnh Long An tiếp và làm   việc Tổng Cục thuế đại diện phía Nam 


        Sáng ngày 25 tháng 08 năm 2009, ông Trương Viết Hùng - Trưởng văn phòng đại diện Tổng Cục thuế tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc tại Cục Thuế tỉnh Long An. Tiếp làm việc có ông Phan Thanh Quan - Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và đại diện Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Cục Thuế.

        Đại diện Cục Thuế, Cục trưởng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thu Ngân sách 7 tháng đầu năm 2009, nêu một số kiến nghị đến Tổng Cục thuế để góp phần hoàn thiện chính sách, tạo đà cho công tác thực thi chính sách thuế tại địa phương được tốt. 

        Tại buổi làm việc, ông Trương Viết Hùng đã thông báo một số tình hình chung về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành thuế, hoan nghênh kết quả đạt được của Cục Thuế Long An; ngoài ra, ông Trương Viết Hùng đã có ý kiến chỉ đạo mà địa phương cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới là : 

        - Quan tâm chỉ đạo công tác quản lý hoá đơn, nâng cao nhận thức người nộp thuế trong việc bảo quản, sử dụng hoá đơn nhằm phối hợp với cơ quan thuế thực hiện có hiệu quả chống mọi biểu hiện tiêu cực trong việc sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để trốn thuế, hoàn thuế.

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thuế cho người nộp thuế, cho mọi tầng lớp dân cư trong toàn xã hội (trong đó chú ý việc tuyên truyền chính sách thuế thông qua trường học cũng là một vấn đề rất quan trọng trong thời gian tới), để mọi người nắm rõ chính sách thuế, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế của mình, nhất là trong giai đoạn cả nước đang triển khai Luật thuế Thu nhập cá nhân. Ông cũng rất hoan nghênh Cục Thuế tỉnh Long An đã có cổng thông tin điện tử (website), đây là một kênh thông tin tuyên truyền rất quan trọng và hiệu quả, trong thời gian tới cần duy trì và phát huy hơn nữa ở lĩnh vực này.

        - Cần đẩy mạnh công tác thi đua trong và ngoài ngành Thuế, chú ý kịp thời động viên khen thưởng các điển hình nộp thuế tốt để xây dựng thành phong trào thực hiện tốt việc nộp thuế để xây dựng đất nước, phê phán và đấu tranh kịp thời các trường hợp gian lận thuế, trốn thuế. Đây vừa là sự công bằng và vừa là tính nghiêm minh của pháp luật trong quản lý nền kinh tế của nhà nước nói chung và về động viên nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước nói riêng. Riêng Long An trong thời gian qua về cơ bản đã làm tốt công tác này.

        Kết thúc buổi làm việc, ông Phan Thanh Quan đã thay mặt ngành Thuế tỉnh Long An tiếp thu các ý kiến chỉ đạo; trong thời gian tới Cục Thuế sẽ triển khai thật tốt để hoàn thành cao nhất nhiệm vụ chính trị được giao năm 2009.

Trần Lâm

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !