Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Tìm kiếm Biểu mẫu
Tên thủ tục:
Tên Biểu mẫu:
Lĩnh vực:
Kết quả tìm kiếm
Có 81 Biểu mẫu trong danh sách
71. Mẫu số 16/ĐK-TNCN ()
72. Mẫu số 15/ĐK-TNCN ()
73. Mẫu số 14-1/TB - TNCN ()
74. Mẫu số 14/KK - TNCN ()
75. Mẫu số 13A/BK-TNCN ()
76. Mẫu hồ sơ đăng ký MST (Hồ sơ đăng ký mã số thuế lần đầu.)
77. Mẫu khai PLP (Khai phí lệ phí thuộc NSNN)
78. DON DANG KY HD TU IN.doc (đăng ký hóa đơn tự in)
79. MAU MUA HOA DON.doc ()
80. Quy trình 490 hoàn thuế ()
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !