Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Thông tư 180 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 
10/10/2011 13:42 
 

        Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế theo Thông tư Số: 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010.
            
(xem nội dung Thông tư [tại đây])

Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !