Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 8/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2569/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với khoản phụ cấp, hỗ trợ cho người lao động đi đào tạo tại nước ngoài như sau:
Ngày 8/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2571/TCT-TNCN hướng dẫn hoàn thuế TNCN như sau:
Ngày 22/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2775/TCT-TNCN hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn như sau:
Ngày 23/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2785/TCT-CS giới thiệu một số điểm mới về thuế TNDN của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính, nay Cục thuế giới thiệu để bạn đọc tìm hiểu.
Ngày 17/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2703/TCT-TNCN hướng dẫn Thuế TNCN đối với chuyển nhượng chứng khoán như sau:
Ngày 18/6/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
Ngày 27/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 8629/TCT-TNCN hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:
Ngày 30/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2466/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !