Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 23/5/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1892/TCT-DNL hướng dẫn thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa xuất khẩu như sau:
Ngày 21/5/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1858/TCT-CS hướng dẫn Chi phí được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế như sau:
Ngày 29/5/2014 Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 7062/BTC-TCT hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản; như sau:
Ngày 21/5/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1857/TCT-CS hướng dẫn chi phí được trừ xác định thu nhập chịu thuế như sau:
Ngày 20/5/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1829/TCT-CS hướng dẫn chính sách Thuế giá trị gia tăng như sau:
Tổng cục Thuê có công văn số 1839/TCT-CS ngày 20/5/2014 giới thiệu một số diểm mới về hóa đơn chứng từ
Ngày 19/5/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1818/TCT-CS hướng dẫn khai bổ sung hóa đơn đầu vào như sau:
Ngày 15/5/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 1746/TCT-TNCN hướng dẫn Hoàn thuế TNCN chuyển nhượng chứng khoán như sau:
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !