Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Long An?Liên kết website
Ngày 18/6/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn về thuế TNDN. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 08 năm 2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014 trở đi.
Ngày 27/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 8629/TCT-TNCN hướng dẫn miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:
Ngày 30/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2466/TCT-TNCN hướng dẫn Chính sách thuế TNCN đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản như sau:
(18/07/2014 10:54)
Ngày 30/6/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2465/TCT-TNCN hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN như sau:
Ngày 15/5/2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đất đai.
Ngày 10/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2616/TCT-CS hướng dẫn phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập như sau:
(18/07/2014 10:51)
Ngày 10/7/2014 Tổng cục Thuế có công văn số 2605/TCT-TNCN hướng dẫn chính sách thuế TNCN như sau:
Ngày 16/6/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 77/2014/TT-BTC hướng dẫn về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Uống nước nhớ nguồn !
Uống nước nhớ nguồn !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội Nghị triển khai công tác thuế theo quy trình ISO !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !
Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2011 !